Sitra: Uudet toimintatavat ikäihmisten palveluissa edellyttävät kokeilulainsäädäntöä

"Nyt on tärkeää saada vapauksia ikäihmisten palveluihin kohdistuvista lainkohdista, suosituksista ja normeista. On mahdollistettava uusien toimintatapojen kokeilu ja käyttöönotto”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta.

Sitran Voimaa-foorumi kokoaa 22. tammikuuta Finlandia-talolle yli 250 nimekkään joukon päättäjiä, asiantuntijoita ja eläkeläisiä hakemaan keinoja ikääntyvien hyvinvoinnin parantamiseksi ja samalla ikääntymisen tuomien palvelu-, työvoima- ja rahoituspaineiden ratkaisemiseksi. Foorumissa puhujina ovat muun muassa valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ja Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n hallituksen edustaja, entinen kunta- ja hallintoministeri Hannes Manninen.

”Vaikka meillä on maailman terveimmät ikäihmiset, heidät nähdään silti taakkana eikä voimavarana, kuten pitäisi. Me haluamme poistaa järjestelmästä jäykkyydet, jotka estävät ikäihmisten työntekoa, vapaaehtoistyötä, omien palvelujen valintaa, omaa vastuunkantamista tai vaikka kotitalousvähennyksen käyttöä”, sanoo johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Käytännön ratkaisuiksi Sitran johtava asiantuntija Tuomo Melin esittää esimerkiksi tulosidonnaista henkilökohtaista budjettia ja käänteistä kotitalousvähennystä, jotka helpottaisivat erityisesti pienituloisten ikäihmisten arkea ja antaisivat heille enemmän päätösvaltaa omiin asioihinsa. Nämä ratkaisut on toteutettavissa kustannusneutraalisti ja kansalaisten yhdenvertaisuudesta tinkimättä.

Sitran vanhemman neuvonantajan Mirjami Laitisen mukaan muina ratkaisuina on verotuksen muuttaminen eläkkeellä työskentelyyn ja vapaaehtoistyöhön kannustavaksi. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisesti myöntämällä työssä käyville eläkeläisille edullisempi verokohtelu ja tukemalla vapaaehtoistyöhön osallistuvia erilaisin kulukorvauksin. Myös kotitalouksien toimimista työnantajana voisi helpottaa kehittämällä muun muassa palkka.fi -järjestelmää käyttäjäystävällisemmäksi.

”Toisin kuin luullaan, parempi elämänlaatu ja kustannusten hillintä eivät ole ristiriidassa keskenään. Kansalaisille hyvää elämää tuottavat ratkaisut eivät ole kalliita. Aktiivinen ja hyvä vanhuus aiheuttaa myös yhteiskunnalle vähemmän kustannuksia”, Eeva Päivärinta muistuttaa.

Eläkkeellä olevia suomalaisia on nyt noin 1,5 miljoonaa ja yli 65-vuotiaita miljoona, huoltosuhde heikkenee selvästi nopeammin kuin Euroopan unionissa keskimäärin ja valtiontalouden kestävyysvaje syvenee. Muutos ikääntyvien hyvinvoinnin parantamiseen edellyttää nykyisten toimintatapojen nopeaa uudistamista ja konkreettisia toimia julkiselta sektorilta, järjestöitä, yrityksiltä ja ikäihmisiltä. Ikääntyviä koskevia uudistuksia ja lainsäädännön muutoksia suunnitellaan nyt pakkoraossa.

Sitrassa on käynnissä Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää ikäihmisten edellytyksiä toimia aktiivisina ja hyvinvoivina kansalaisina.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Voimaa-foorumia 22.1. kello 11.30 – 17.
Tilaisuuden ohjelma: http://www.sitra.fi/tapahtumat/ikaihmiset/voimaa-foorumi-ikaantyva-suomi-voimavarana

Lisätietoja:

Tuomo Melin
Johtava asiantuntija, Sitra
p. 040 183 4158

Tiina Heinilä
asiantuntija, viestintä, Sitra
p. 040 578 7052 

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.