Sitra valitsi uusille teema-alueilleen vetäjät

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra keskittyy tulevaisuudessa kolmeen teema-alueeseen. Muutos astuu voimaan 1.4.2012 ja näille teema-alueille on nyt valittu uudet vetäjät. Samalla Sitraan nimettiin uusi viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, joka aloittaa 1.1.2012.

Sitran uudet teema-alueet ovat:

1. Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö 

2. Uudistuva johtaminen ja hyvinvointipalvelu

3. Talouskasvun kapeikot ja uudet mahdollisuudet

Sitran käynnissä olevat ohjelmat saatetaan loppuun vuoden 2012 kuluessa ja siirtyminen teema-alueisiin toteutetaan joustavasti ja hallitusti. Tämä merkitsee sitä, että vaikka ohjelmat Sitran toimintamuotona loppuvatkin, osa ohjelmien sisällöistä ja hankkeista jatkuu erillisinä projekteina.

Uusiksi teema-alueiden vetäjiksi on 1.4.2012 lähtien valittu seuraavat henkilöt:

Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö: Jukka Noponen

Teema-alueella etsitään keinoja ja ratkaisuja säästävälle luonnonvarojen käytölle, luodaan edellytyksiä kestävälle kulutukselle, vihreän talouden kasvulle ja työpaikoille. Tehtävään nimetty Jukka Noponen on 59-vuotias diplomi-insinööri. Hän toiminut Sitrassa vuosina 2005-07 Ympäristöohjelman ja 2008 alkaen Energiaohjelman johtajana. Ennen Sitraa Jukka Noponen on työskennellyt muun muassa Pöyryn Infrastruktuuri ja Ympäristö-liiketoimintaryhmän kaupallisena johtajana ja Maa ja Vesi Oy:n toimitusjohtajana.

Uudistuva johtaminen ja hyvinvointipalvelut: Antti Kivelä

Teema-alueella kehitetään ihmiskeskeisempää ja tuottavampaa julkista hallintoa sekä julkisen hallinnon johtajuutta. Tehtävään nimetty Antti Kivelä on 53-vuotias kauppatieteen maisteri. Aiemmin hän toiminut Sitrassa kuntaohjelman johtajana vuodesta 2008 alkaen. Ennen Sitraa Antti Kivelä on työskennellyt muun muassa Samlink Oy:ssä johtajana, Jämsän kaupungin johdossa sekä eri johtotehtävissä säästöpankkiryhmässä.

Talouskasvun kapeikot ja uudet mahdollisuudet

Sitran kolmas teema keskittyy talouskasvun kapeikkoihin sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tämän teema-alueen painopisteet, rajaukset ja johto tarkentuvat vuoden 2012 alkupuoliskolla. Teema-alueen valmistelua vetää Jari Pasanen. Hän jatkaa myös Sitran liiketoimintakehitysyksikön johtajana.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhteet: Juha Kostiainen

Sitran uutena viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana aloittaa DI, HT Juha Kostianen. Kostiainen on toiminut aiemmin muun muassa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman johtajana sekä YIT Oyj:n viestintä- ja kehitysjohtajana. Nykyinen viestintäjohtaja Teppo Turkki siirtyy Sitran Itä-Aasian tutkimuksen johtavaksi asiantuntijaksi.

Lisätietoja     

                                            Mikko Kosonen

                                            Yliasiamies, Sitra, 09 6189 9289

                                           

                                            Teppo Turkki

                                            Viestintäjohtaja, Sitra, 0500 506 810

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Hyvä elämä tehdään yhdessä. Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.