Den omvända skattskyldigheten inom byggbranschen har ökat momsintäkterna

Enligt Skatteförvaltningens nya utredning ser den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen ut att fungera ganska väl. Systematiskt kringgående av skatt i samband med systemet eller nya fenomen kring grå ekonomi har inte uppdagats.

Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi har gjort en utredning om hur  lagen om byggbranschens omvända mervärdesskattskyldigheten har påverkat. Den omvända momsskyldigheten har varit i kraft ett och ett halvt år inom byggbranschen. Syftet är att förebygga kringgående av skatt i underentreprenadkedjor och förbättra konkurrenssituationen för hederliga företag.

Reformen har ökat momsintäkterna
I utredningen har man beräknat hur mycket den omvända momsskyldighetens inverkat på momsintäkterna inom byggbranschen. Enligt resultatet har momsskyldigheten ökat momsintäkterna inom branschen med närmare 75 miljoner euro under ett år. Beräkningen gjordes genom att analysera skattekontotransaktionerna och uppgifterna i de inlämnade periodskattedeklarationerna. Uppgifterna jämfördes före och efter skattereformen.

Huvudentreprenörer deklarerar och redovisar skatten i entreprenadkedjan
I utredningen behandlas också den omvända momsskyldighetens inverkan på deklarations- och betalningsbeteendet i företag som hör till entreprenadkedjan. Resultatet visar att huvudentreprenörens andel av momsen har ökat avsevärt medan den momsandel som underentreprenörer lägst i hierarkin betalat har minskat.

Eventuella risker blev inte verklighet
När lagreformen bereddes bedömdes också eventuella risker i den omvända momsskyldigheten. Hotbilden var t.ex. bulvanhuvudentreprenörer som inte skulle deklarerar momsen. I utredningen har risker bedömts genom att använda uppgifter som man fått från skattegranskningar och Skatteförvaltningens statistiker. Enligt det material som låg som grund för utredningen ser riskerna ut att huvudsakligen inte har förverkligats.

Bekanta dig med utredningen

Utredningens viktigaste resultat finns i sakkunnigartikeln på Skatt.fi:

• Information om grå ekonomi: Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset
http://www.vero.fi/sv-FI/Skatteforvaltningen/Meddelanden/Information_om_gra_ekonomi_Vad_har_byggt(25137

Ytterligare uppgifter för medierna:
Direktör Janne Marttinen, tfn 020 612 6066
Biträdande direktör Marko Niemelä, tfn puh. 020 612 6070
Beställningar av utredningen: htsy@vero.fi

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Den omvända skattskyldigheten inom byggbranschen har ökat momsintäkterna
Tweettaa