• news.cision.com/
  • SKODA/
  • Vrchlabín tehtaasta ŠKODA AUTON ensimmäinen CO\2\-neutraali tehdas vuoden loppuun mennessä

Vrchlabín tehtaasta ŠKODA AUTON ensimmäinen CO\2\-neutraali tehdas vuoden loppuun mennessä

Report this content

Mladá Boleslav / Vrchlabí 8. heinäkuuta 2020. Tänä vuonna Vrchlabíssa sijaitsevasta komponenttitehtaasta tulee ŠKODA AUTON ensimmäinen tehdas, jossa tuotanto tapahtuu CO2-neutraalilla tavalla. Suurimmat hiilidioksidipäästöjen säästöt on saavutettu määrätietoisesti toteutetuilla toimenpiteillä, joilla huippumoderni tehdas on muunnettu hyödyntämään komponenttien tuotannossa uusiutuvia energialähteitä. Tämän myötä CO2-päästöt ovat pienentyneet alkuperäisestä 45 000 tonnin vuosimäärästä nykyiseen 3 000 tonniin vuodessa. Seuraava vaihe on jäljelle jäävien päästöjen hyvittäminen muilla kompensaatiotoimenpiteillä ja CO2-päästöoikeuksia ostamalla.

Tuotannosta ja logistiikasta vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus: "Tämän vuosikymmenen jälkimmäisestä puoliskosta eteenpäin Škodan tehtailla Tšekissä autojen ja komponenttien valmistukseen käytetään CO2-neutraalia energiaa. Vrchlabín tehdas on ŠKODA AUTON ensimmäinen CO2-neutraali tuotantolaitos toimien siten globaalina edelläkävijä. Näin se lunastaa high-tech-tehtaan lupauksen ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden suhteen."

Monipuoliset ja erityiset energiaa säästävät toimenpiteet ovat olleet avainasemassa etenkin komponenttitehtaan tuotannon CO2-neutraaliksi muuntamisessa. Yksinomaan tehtaan lämmitysjärjestelmän modernisoinnin myötä vuosittaista energiankulutusta pystyttiin pienentämään 6 700 megawattituntia (MWh) vuosina 2012 ja 2013. Se on tähän asti suurin yksittäinen saavutettu säästö. Vuoden 2020 alussa ŠKODA AUTO jatkoi edelleen panostustaan energiankulutuksen pienentämiseksi Vrchlabín tehtaalla. Tehtaalla toteutetaan kaksitoista projektia, joilla säästetään kaiken kaikkiaan yli 2 000 MWh lämpöenergiaa ja lähes 1 800 MWh sähköenergiaa. Nämä hankkeet sisältävät toimenpiteitä, kuten käyttämättömien lämmityspiirien sulkeminen, sisälämpötilojen säätely energian säästämiseksi ja etenkin tuloilmavirran säätely. Lisäksi lukuisten tehdasalueiden valaistus sovitetaan toiminta-aikojen mukaisesti. Muissa toimenpiteissä hyödynnetään myös lämpökameraa. Se pystyy havaitsemaan rakennukseen ja lämmitysjärjestelmään liittyvät lämpöhäviöt. Lämpöhäviöiden tunnistamisen myötä vuodot voidaan korjata, mikä tarkoittaa puolestaan lämpöenergian ja sen myötä myös CO2-päästöjen säästöjä.

ŠKODA AUTO hyödyntää myös määrätietoisesti vaihtoehtoisia energiamuotoja CO2-päästöjen pienentämiseksi Vrchlabín tehtaalla. Tehtaalla tarvitaan vuosittain noin 47 000 MWh sähköä komponenttien valmistusta varten. Siitä 41 500 MWh eli yli 88 prosenttia tuotetaan nyt uusiutuvilla energialähteillä. Maakaasu on ainoa käytössä edelleen oleva fossiilinen polttoaine, ja sekin korvataan asteittain biokaasulaitoksista saatavalla CO2-neutraalilla metaanilla vuodesta 2021 alkaen.

Jäljelle jäävät CO2-päästöt hyvitetään erityisiä kompensaatiotoimenpiteitä toteuttamalla ja CO2-päästöoikeuksia ostamalla. Päästöoikeuksia hankkimalla ŠKODA AUTO edistää ilmastonsuojeluhankkeita, kuten uusiutuvan energian tuotantoa Intiassa ja sademetsien suojelua.

Lisäksi ŠKODA panostaa erilaisiin yrityksen sisäisiin ympäristönsuojelualoitteisiin. Esimerkiksi vuoden 2020 aikana ŠKODA istuttaa lähes 40 000 puuta Vrchlabín tehtaan lähiympäristöön. Tämä projekti alkoi toukokuun puolivälissä 2020, kun 29 työntekijästä koostuva ryhmä – mukaan lukien tehtaan johtaja Ivan Slimák – istutti 2 000 puuntainta Špindlerův Mlýniin, Krkonošen kansallispuistoon.

Ympäristön kannalta kestäviä investointeja ilmastonsuojeluun tehdään myös muilla tuotantolaitoksilla: Vuoden 2019 lopulla Punen tehtaalla otettiin käyttöön yksi Intian suurimmista aurinkokennokatoista. Lisäksi ŠKODA AUTON tytäryhtiö ŠKO-ENERGON sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksessa Mladá Boleslavissa sähkön tuotantoon käytetään enenevissä määrin biomassaa. Puupellettejä käytetään vuosittain peräti 95 000 tonnia, minkä myötä uusiutuvista raaka-aineista saatavan polttoaineen osuus on jo 30 prosenttia. Tulevaisuuden tavoitteena on käyttää ainoastaan CO2-neutraalia biomassaa.

Seitsemänvaihteista automaattista DSG-kaksoiskytkinvaihteistoa DQ200 on valmistettu Vrchlabín tehtaalla vuodesta 2012 lähtien. Päivässä näitä DSG-vaihteistoja valmistuu 2 200 kappaletta. Kolmasmiljoonas DQ200-vaihteisto valmistui vuonna 2019.

Lisätietoja:
Kari Aalo

Viestintäpäällikkö                                                     
+358 10 436 2112                                                                              
kari.aalo(at)skoda.fi

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit