Solteq ostaa inPulse Works  Oy:n – laajentaa Utilities –toimialalle ja vahvistaa BI- ja analytiikkaosaamistaan

Solteq Oyj Pörssitiedote 12.6.2017 klo 10.00

Solteq Oyj on ostanut inPulse Works Oy:n. Yrityskaupan myötä Solteq tarjoaa palveluja sähkö-, kaukolämpö- sekä vesiyhtiöiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi kauppa vahvistaa merkittävästi Solteqin olemassaolevaa BI- ja analytiikkaosaamista sekä avaa uusia mahdollisuuksia toimialariippumattomasta BI- ja analytiikkakentästä. Asiakaskohtaamista ja liiketoimintaprosesseja digitalisoiva tuote- ja palveluyhtiö InPulse Works tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palveluja asiakasrajapintaan, laskutus- ja asiakastietojärjestelmiä, sähkökaupan hallinnan järjestelmiä sekä BI- ja analytiikkaratkaisuja.

Yrityskauppa noudattaa Solteqin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa antamaa strategiatarkennusta. Sen mukaisesti yritys laajentaa toimintaansa toimialoille, joiden perusfundamentteja digitaalinen murros ravistelee.

Kaksi kasvuhakuista kohtaa

InPulse Works Oy:n liiketoiminta seisoo kahdella tukijalalla. Toisaalta yhtiö on keskittynyt Utilities -toimialalla asiakaskohtaamisten ja liiketoimintaprosessien digitalisointiin omilla palvelu- ja tuoteratkaisuilla sekä asiakaskohtaisilla toteutuksillaan.Yhtiön toinen tukijalka on BI- ja analytiikkaratkaisut, jotka ovat toimialariippumattomia. Toteutukset pohjautuvat Microsoft-tuotteisiin ja -palveluihin.

– Solteqin ja InPulsen toiminnassa ja tarjoamassa moni asia loksahti kohdalleen. Kerroimme ensimmäisessä osavuosikatsauksessa, että vahvistamme läsnäoloamme aiempaa voimakkaammin kaupan alan lisäksi myös muilla toimialoilla, joita digitaalinen murros ravistelee. Utilities -toimiala on hyvä esimerkki tästä. Kuten tiedetään, koko Utilities –toimiala digitalisoituu vauhdilla ja tiedon tehokas hyödyntäminen lisääntyy koko toimialalla. Meillä on asiakkaidemme kanssa paljon voitettavaa tässä kisassa, taustoittaa Solteqin toimitusjohtaja Olli Väätäinen.

– Toisaalta taas näimme, että osaamisemme täydentävät toisiaan. Vahvistimme jo alkuvuodesta analytiikkapalveluitamme ostamalla enemmistön tuotetäydentämisen analytiikkapalveluihin keskittyneestä Analyteq Oy:stä. InPulsen BI- ja analytiikkatukijalka luonnollisesti vahvistaa tätä osaamista. Vahvistus onkin tarpeen, sillä analytiikkapalvelujen kysyntä on ylittänyt odotuksemme. Toisaalta meillä on entuudestaan myös vahvaa Microsoft- osaamista, jatkaa Väätäinen.

– Olemme olleet InPulsella koko ajan innovatiivisesti eteenpäin pyrkiviä ja kasvuhakuisia. Tämän yritysjärjestelyn avulla pääsemme osaksi isomman yrityksen kasvutarinaa heille uudella toimialalla sekä vahvistamaan osaamisellamme BI- ja analytiikkapuolen asiakastarinoita. Uuden kokonaisuuden tarjonnalla pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Osaltamme siis tuomme uutta, mutta toisaalta voimme tarjota henkilöstöllemme myös kasvupolkuja rooleihin, mitä Solteqin kaltaiseisessa vähän suuremmassa firmassa on tarjolla, kertoo InPulse Works Oy:n toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

InPulse Works Oy:n 60 hengen asiantuntijaorganisaatio palvelee valtakunnallisesti Jyväskylässä, Kuopiossa ja Seinäjoella sijaitsevista toimipisteistä.

Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

InPulse Works Oy:n osakkeiden velaton kauppahinta on 3,5 miljoonaa euroa. Osakkeiden kauppahinnasta 1,0 miljoonaa euroa maksetaan Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 17.3.2017 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Osakkeiden merkintähinta on 1,63 euroa osakkeelta ja se on määritetty käyttämällä osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 1.5. – 31.5.2017. Kauppahinnan maksamista varten uusia osakkeita lasketaan liikkeelle noin 613 tuhatta kappaletta. Annissa annettavien osakkeiden osuus on noin 3,3 % annin jälkeisestä osakemäärästä.

InPulse Works Oy yhdistellään Solteq –konserniin 1.6.2017 alkaen.

InPulse Works Oy:n keskeiset tunnusluvut

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen tiedot (FAS) tilikausilta 1.1.-31.12.2015 ja 1.1.-31.12.2016 (tuhatta euroa):

 
Tuloslaskelma (FAS): (tuhatta euroa)
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liikevaihto 4 898 4 132
Liiketoiminnan muut tuotot 56 32
Materiaalit ja palvelut -203 -132
Henkilöstökulut -3 654 -3 105
Poistot ja arvonalentumiset -108 -92
Liiketoiminnan muut kulut -774 -788
Liiketulos 215 47
Rahoituserät -6 -6
Voitto ennen veroja 209 41
Verot -42 -8
Tilikauden voitto 167 33
Tase (FAS):
31.12.2016 31.12.2015
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 269 285
Koneet ja kalusto 12 16
Pysyvät vastaavat yhteensä 281 301
Vaihtuvat vastaavat
Myyntisaamiset 961 716
Muut saamiset 76 78
Rahat ja pankkisaamiset 251 408
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 288 1 202
Vastaavaa yhteensä 1 569 1 503
Vastattavaa
Oma pääoma yhteensä 316 312
Lainat rahoituslaitoksilta 274 274
Ostovelat 70 33
Muut ei-korolliset velat 909 884
Velat yhteensä 1 253 1 191
Vastattavaa yhteensä 1 569 1 503

Uudet osakkeet

Uusia osakkeita koskevassa osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta kyseessä olevan yrityskaupan toteuttamiseksi ja osakkeet suunnataan inPulse Works Oy:n nykyisille osakkeenomistajille. Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Osakkeet liitetään Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään. Solteq hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin.

Tulosohjeistus

Solteq pitää tulosohjeistuksensa ennallaan: konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

Lisätiedot

Olli Väätäinen, Toimitusjohtaja, Solteq Oyj
tel. +358 50 5578 111
olli.vaatainen@solteq.com

Juha Rokkanen, Toimitusjohtaja, InPulse Works Oy
tel. +358 400 560 977
juha.rokkanen@inpulse.fi

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen digitalisoinnin keinoin kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien 450 asiantuntijan voimin yritys toteuttaa ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoona euroa.

InPulse Works lyhyesti

inPulse Works Oy on 2010 perustettu, henkilöstön omistama, vakaasti kasvava sähköisen asioinnin ja IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. inPulse palvelee valtakunnallisesti Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen toimipiteistä käsin. Vuonna 2016 InPulsen liikevaihto oli noin 5 miljoona euroa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia