Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Solteq Oyj Pörssitiedote 21.3.2018 klo 09:30

Sentica Buyout III GP Oy on ilmoittanut Solteq Oyj:lle, että sen kokonaisomistus Solteq Oyj:ssä alitti 25%:n liputusrajan 21.3.2018. Sentica Buyout III GP Oy:n kokonaisomistus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä on 24,87 %. Liputusilmoituksen mukaan osuuden muutos johtuu uusien osakkeiden merkinnästä kaupparekisteriin 21.3.2018 
 
Sentica Buyout III GP Oy kokonaisomistusosuus ilmoituksen mukaan:   

   %   osakkeista ja äänistä   %   osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta   Yhteenlaskettu   %-osuus   Kohdeyhtiön   osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
Osuus   liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen   24,87   -   24,87   19 306   527  
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)   26,98   -   26,98     

Osakkeet ja äänet   

Osakesarja   / osakelaji    Osakkeiden   ja äänten lukumäärä   Osakkeiden   ja äänten %-osuus  
   Suora   (AML 9:5)   Välillinen   (AML 9:6 ja 9:7)   Suora   (AML 9:5)   Välillinen   (AML 9:6 ja 9:7)  
FI0009007991      4 801 293 osaketta ja ääntä      24,87 %  
YHTEENSÄ   4 801 293   24,87 %  

Sentica Buyout III GP Oy:n määräysvallassa olevien rahastojen Sentica Buyout III Ky omistus on 4 621 244 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 23,94 % osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky omistus on 180 049 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 0,93% osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.  

Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.  

Solteq Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 19.306.527 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. 

SOLTEQ OYJ 

Lisätiedot 
Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, Solteq Oyj  
tel. +358 50 5578 111  
olli.vaatainen@solteq.com   

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja  
puhelin +358 40 8444 393  
sähköposti antti.karkkainen@solteq.com    

Jakelu   
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.solteq.com 

Yrityksestä

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 600 IT-alan ammattilaista.

Tilaa