Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Report this content

Solteq Oyj, pörssitiedote, 14.5.2021 kello 12.30

Solteq Oyj on vastaanottanut 12.5.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Sentica Buyout III GP Oy:ltä.

Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut viiden (5) prosentin rajan 12.5.2021.  Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa.

Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 0 0 19 396 501
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 24,87 24,87

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007991  0 0 0 0
A YHTEENSÄ 0 0

Muut liputusilmoituksessa annetut tiedot: 

8. Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Sentica Buyout III GP Oy 0 0 0

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:  

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelinnumero: +358 50 5578 111

Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liike-toiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

Tilaa

Liitteet & linkit