Solteq Oyj: Solteq Oyj:n osakkeenomistajien ja hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2018 klo 10.00

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä esittävät 27.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että:

      i.        nykyiset hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä ja Mika Uotila valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Kaikilta hallitukseen esitettäviltä on saatu suostumus   tehtävään; ja

     ii.        yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti. 

Hallitus muuttaa 16.2.2018 tekemänsä osakeantivaltuutusehdotuksen osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen mukaiseksi.

Vantaalla 16. maaliskuuta 2018

SOLTEQ OYJ

HALLITUS

Lisätiedot:
Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 50 5578 111
sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
puhelin +358 40 8444 393
sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Key Media
www.solteq.com

Yrityksestä

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 600 IT-alan ammattilaista.

Tilaa