Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

Report this content

Solteq Oyj Pörssitiedote 27.10.2022 klo 8.00


Vaikeudet ohjelmistotuotteiden kehityksessä sekä asiantuntijapalveluliiketoiminnan supistuminen heikensivät Solteqin kannattavuutta

 

Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (14,9) ja se laski 3,7 prosenttia
  • Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa (2,4), ja käyttökateprosentti oli 5,6 (16,2)
  • Liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (1,1), ja liiketulosprosentti oli -34,9 (7,6) sisältäen Solteq Robotics -liiketoiminnan alaskirjauksen 4,4 miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (0,03)

 

Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 51,5 miljoonaa euroa (50,8) ja se kasvoi 1,5 prosenttia
  • Käyttökate oli 5,3 miljoonaa euroa (9,6), ja käyttökateprosentti oli 10,3 (19,0)
  • Liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (5,8), ja liiketulosprosentti oli -6,2 (11,4) sisältäen Solteq Robotics -liiketoiminnan alaskirjauksen 4,4 miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (0,18)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia (36,8)
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,6 miljoonaa euroa (7,4)

 

Avainluvut

 

7-9/2022

7-9/2021

Muutos-%

1-9/2022

1-9/2021

Muutos-%

1-12/2021

Rullaava 12kk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, TEUR

14 351

14 909

-3,7

51 526

50 779

1,5

69 055

69 803

Käyttökate, TEUR

797

2 422

-67,1

5 293

9 638

-45,1

12 267

7 922

Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR

877

2 502

-64,9

5 746

9 824

-41,5

12 556

8 478

Liiketulos, TEUR

-5 005

1 130

-542,9

-3 207

5 802

-155,3

7 123

-1 886

Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR

-507

1 210

-141,9

1 664

5 988

-72,2

7 412

3 088

Tilikauden tulos, TEUR

-4 445

490

-1 007,9

-3 740

3 496

-207,0

4 100

-3 136

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,23

0,03

-1 012,7

-0,19

0,18

-206,8

0,21

-0,16

Liiketulos, %

-34,9

7,6

 

-6,2

11,4

 

10,3

-2,7

Vertailukelpoinen liiketulos, %

-3,5

8,1

 

3,2

11,8

 

10,7

4,4

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

31,9

36,8

 

36,9

34,3

 

Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Vaikeudet ohjelmistotuotteiden kehityksessä sekä asiantuntijapalveluliiketoiminnan supistuminen heikensivät Solteqin kannattavuutta


Solteq Oyj:n kolmas vuosineljännes oli heikko. Konsernin liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -0,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto supistui 3,7 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos 141,9 prosenttia. Lisäksi yhtiö teki kolmannen vuosineljänneksen aikana alaskirjaukset Solteq Robotics -liiketoimintaan kohdistuneisiin investointeihin ja tuotekehityspanostuksiin, mistä seurasi 4,4 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön liiketulokseen. Katsauskauden liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa.


Vaikeudet johtuivat Solteq Digital -segmentin liikevaihdon ja kannattavuuden supistumisesta sekä Solteq Software -segmentin Utilities-ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista. Yhtiö julkaisi 19.9.2022 tulosvaroituksen, jonka myötä tulosohjeistusta laskettiin sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta.


Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Vaikeudet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä kasvattivat projekti- ja palvelutoimituskustannuksia ja vähensivät asiakaslaskutusta, minkä seurauksena Solteq Software -segmentin kannattavuus heikkeni. Solteq Digital -segmentin liikevaihto ja kannattavuus supistuivat ennakoitua vaisumman myynnin sekä asiakashankkeiden viivästysten johdosta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 23,4 prosenttia. Heikentyneestä kannattavuudesta johtuen yhtiö pyrkii aktiivisesti löytämään tapoja parantaa kannattavuutta.


Kolmannella vuosineljänneksellä epävarmuuksia toimintaympäristössä aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio sekä muutokset energiasektorilla. Taloudellinen epävarmuus näkyi asiakasyritysten varovaisuutena ja kysynnän hidastumisena. Lisäksi voimakas inflaatio ja korkotason nousu vaikuttavat yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.  


Yhtiön vaikeuksista ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta Solteq-konsernin liike-toimintanäkymien ennustetaan säilyvän vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentille keskeisten ratkaisujen kysynnän odotetaan luovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, etenkin energiasektorilla. Kasvun ajureina Solteq Digital -segmentissä puolestaan toimivat kansainvälistyvä asiakaskunta sekä uudet teknologiaratkaisut. Yhtiö on aloittanut liiketoimintastrategian päivittämisen ja julkaisee sen kuluvan vuosineljänneksen aikana. Yhtiö jatkaa edelleen kansainvälisten toimintojen vahvistamista sekä Utilities-liiketoiminnan kehittämistä tavoitteenaan kannattava kansainvälinen kasvu.

 

Tulosohjeistus 2022 (päivitetty 19.9.2022)


Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton olevan tappiollinen.


Liitteet


Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022


Lisätietoja antavat


Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com


Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com


Jakelu


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.