Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

Report this content

Solteq Oyj Pörssitiedote 28.4.2022 klo 8.00

Solteq jatkoi tasaista kasvua digitaalisen liiketoiminnan ratkaisujen ja Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana 

Tammi-maaliskuu

 Liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (17,4) ja se kasvoi 10,7 prosenttia

 Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (3,5), ja käyttökateprosentti oli 14,1 (20,1)

 Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (2,2), ja liikevoittoprosentti oli 7,2 (12,8)

 Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,08)

 Konsernin omavaraisuusaste oli 35,7 prosenttia (32,4)

 Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (3,5)

 

Avainluvut

 

1-3/2022

1-3/2021

Muutos-%

1-12/2021

Rullaava 12kk

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, TEUR

19 239

17 383

10,7

69 055

70 911

Käyttökate, TEUR

2 720

3 490

-22,1

12 267

11 497

Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR

2 922

3 554

-17,8

12 556

11 924

Liikevoitto, TEUR

1 384

2 232

-38,0

7 123

6 274

Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR

1 586

2 296

-30,9

7 412

6 701

Tilikauden voitto, TEUR

795

1 456

-45,4

4 100

3 439

Osakekohtainen tulos, EUR

0,04

0,08

-45,4

0,21

0,18

Liikevoitto, %

7,2

12,8

 

10,3

8,8

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

8,2

13,2

 

10,7

9,5

Omavaraisuusaste, %

35,7

32,4

 

36,9

34,1

 

Toimitusjohtaja Kari Lehtosalo: Solteq jatkoi tasaista kasvua digitaalisen liiketoiminnan ratkaisujen ja Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana

Solteq-konsernin liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Kasvusta noin kolmannes oli orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Digitalin digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisut sekä Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta.


Katsauskaudella liiketoiminnan yleinen kustannustaso nousi merkittävästi. Samalla yhtiö jatkoi panostuksiaan Solteq Software -segmentin kansainvälistymiseen sekä tuotekehitykseen. Yhdessä nämä tekijät heikensivät yhtiön kannattavuutta vertailukauteen nähden. Konsernin käyttökate laski 22,1 prosentilla ja oli 2,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto puolestaan laski 38,0 prosentilla ja oli 1,4 miljoonaa euroa. Konsernin käyttökateprosentti oli 14,1 ja liikevoittoprosentti 7,2.


Solteq Digital ja Solteq Software -segmentit kasvoivat odotusten mukaisesti. Solteq Digitalin liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 11,8 miljoonaa euroa. Solteq Software kasvatti liikevaihtoaan 19,7 prosentilla 7,4 miljoonaan euroon. Solteq Digital paransi katsauskaudella kannattavuuttaan, mutta Solteq Softwaren kannattavuus heikentyi odotetusti Utilities-liiketoiminnan kehityshankkeiden vuoksi. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat 0,8 miljoonaa euroa.


Helmikuussa alkaneella Ukrainan sodalla ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pidemmällä tähtäimellä sota voi heikentää taloutta sekä vaikuttaa asiakasyritysten investointikyvykkyyteen. Lisäksi muuttunut turvallisuustilanne kasvattaa riskiä kyberhyökkäyksille.


Yhtiö valmistautuu kesän aikana toivottamaan tervetulleeksi toimitusjohtajaksi nimitetyn Aarne Aktanin, jonka kokemus kasvuyhtiöiden johdossa luo hyvän perustan yhtiön kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa.

Tulosohjeistus 2022

Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan.

Liitteet

Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

Lisätietoja antaa

Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.