Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Solteq Oyj Pörssitiedote 10.8.2018 klo 8.00

Muutoksen loppuvaihe näkyi toisen vuosineljänneksen tuloksessa

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa (26,6 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).
  • Oikaistu käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa)
  • Liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).
  • Oikaistu liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoona euroa).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (34,8 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,01 euroa).
  • Vertailukelpoinen liikevaihto oli 9,6 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, kasvun moottorina toimivat pääasiassa toteutetut yrityskaupat. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli reilu kolmannes.
  • Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten olevan 2,0 miljoonaa euroa.

Keskeiset tunnusluvut

4-6/18 4-6/17 Muutos-% 1-6/18 1-6/17 Muutos-% 1-12/17 Rullaava 12kk
Liikevaihto, TEUR 14 232 13 469 5,7 % 29 103 26 557  9,6 % 50 720 53 265
Käyttökate, TEUR 629 1 167 -46,1 %  2 553 1 830 39,5 % 2 384 3 108
Oikaistu käyttökate, TEUR 758 1 345 -43,7 % 2 668 2 840  -6,1 % 4 177 4 004
Liiketulos, TEUR 24 651 -96,3 % 1 329 829 60,2 % 308 808
Oikaistu liiketulos, TEUR 153 829 -81,6 % 1 444 1 840 -21,5 % 2 101 1 705
Tilikauden tulos, TEUR -305 114 -367,8 % 353 -178 98,2 % -1 514 -983
Tulos/osake, e -0,02 0,01 -300,0 % 0,02 -0,01 300,0 % -0,08 -0,05
Liiketulos-% 0,2 % 4,8 % 4,6 % 3,1 % 0,6 % 1,5 %
Oikaistu liiketulos-% 1,1 % 6,2 % 5,0 % 6,9 % 4,1 % 3,2 %
Omavaraisuusaste, % 32,4 % 34,8 % 32,4 % 34,8 % 33,7 % 31,3 %

Yhtiö on ottanut IFRS 15 standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.

Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Muutoksen loppuvaihe näkyi toisen vuosineljänneksen tuloksessa

Solteq-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 9,6 prosenttia. Kasvu perustui pääosin tehdyille yrityshankinnoille ja digitaalisten palveluiden hyvälle kysynnälle. Samanaikaisesti vähittäiskaupan järjestelmien kysyntä supistui johtuen kaupanalan keskittymisestä seuranneista asiakasmenetyksistä. Konsernin liikevaihdosta lähes viidennes tuli Suomen ulkopuolelta, ja jatkuvien palvelujen osuus oli reilu kolmannes liikevaihdosta.

Konsernin Suomen ja Tanskan liiketoiminnot suoriutuivat odotusten mukaisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toisaalta yhtiön Ruotsin toiminnot eivät täyttäneet niille asetettuja tavoitteita ja toiminta oli selvästi tappiollinen. Yhtiö toteutti Ruotsin liiketoiminnoissa tehostamisohjelman, jonka lopputuloksena on noin miljoonan euron vuositason kulusäästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä syyskuun alusta 2018 lähtien.

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos toiselta vuosineljännekseltä oli 0,2 miljoonaa euroa. Odotuksiamme heikompaa tulosta selittävät keskeiset tekijät ovat Ruotsin toimintojen tappiollisuus ja eräisiin vanhoihin loppuvaiheessa oleviin asiakasprojekteihin tehdyt tappiovaraukset johtuen projektien myöhästymisestä. Muilta osin liiketoiminnot suoriutuivat odotetusti.   

Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Olemme olleet erityisen aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja fyysisen autonomisen robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Business Finland (Tekes) myönsi yhtiölle 1,6 miljoonaa euroa lainarahoitusta edellä mainittujen alueiden tuotekehitykseen. Yhtiö laajensi robotiikan tarjontaa Pepper-palvelurobotiikkaan solmimalla kehittäjäyhteistyösopimuksen SoftBank Roboticsin kanssa toisen vuosineljänneksen lopussa.

Jatkamme myös olemassa olevien sekä yrityskauppojen kautta hankittujen ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehitystä. Nämä hankkeet keskittyvät älykkäisiin myymäläjärjestelmäratkaisuihin, sähköisten palveluiden asiakas- ja käyttäjäkokemuksen optimointiin sekä energiatoimialan sähköisen asioimisen ja asiakastiedon hallinnan palveluihin. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten kasvavan 2,0 miljoonaan euroon.

Konsernin henkilöstömäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 19 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 569 henkilöä. Katsauskautena henkilöstömäärä kasvoi 90 henkilöllä. Toimintamme rakentuu vankasti solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille.

Raportoimamme liikevaihto 29,1 miljoonaa euroa on laskettu IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardi liittyy myyntituottojen käsittelyyn. Uusi standardi otettiin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti, ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu. Vertailukelpoinen liikevaihto viime vuonna ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 26,6 miljoonaa euroa.

Konsernin tilauskertymä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli hyvä. Liiketoiminnan näkymä kuluvan tilikauden toiselle vuosipuoliskolle on hyvä, ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan olevan positiivinen.

Ohjeistus konsernin näkymistä

Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2017 tasosta.

Lisätiedot

Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 5578 111
Martti Nurminen, talousjohtaja, puhelin +358 40 751 7194

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija. Missionamme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Viidessä maassa työskentelevien yli 550 asiantuntijan voimin yrityksemme toteuttaa ratkaisuja pääosin Pohjoismaihin.

Yrityksestä

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 600 IT-alan ammattilaista.