Lukkaroinen Arkkitehdit liittyy Solwersiin

Report this content

Solwers Oyj Sisäpiiritieto 30.11.2021 klo 10.00

Solwers Oyj ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n osakkeenomistajat (”Myyjät”) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n koko osakekanta siirtyy Solwers Oyj:n omistukseen. Kauppa astuu voimaan välittömästi, ja kauppahinta koostuu 4 miljoonan euron kiinteän osuuden lisäksi ehdollisesta Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n vuosien 2022–2024 tuloskehitykseen sidotusta lisäkauppahinnasta. Yrityskauppa tukee Solwersin kasvustrategiaa ja vahvistaa asemaa arkkitehtipalvelujen tarjoajana.

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy on perustettu vuonna 1980 ja työllistää 77 henkilöä Oulussa ja Helsingissä. Yhtiön liikevaihto 2020 oli 6,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön ydinosaamista on arkkitehtisuunnittelu, johon sisältyy rakennus-, sisustus- ja maankäytön suunnittelu. Asiakkaita ovat pääasiassa julkiset organisaatiot ja rakennusyhtiöt. Toimistolla on mittava määrä toteutettuja ja parhaillaan suunnittelussa olevia vaativia rakennushankkeita. Tunnettuja suunnittelutöitä ovat mm. palkittu Pudasjärven Hirsikampus, Hiukkavaaratalo, Kuopion Kaarisairaala sekä Salmisaaren liikuntakeskus Helsingissä. Lukkaroinen Arkkitehdit jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja henkilöstöllään.

Kauppahinnan kiinteästä osuudesta kolme (3) miljoonaa euroa suoritetaan käteisvastikkeella ja (1) miljoona euroa Solwers Oyj:n uusilla osakkeilla.  Osakeanti suunnataan Myyjille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Solwers Oyj:n yhtiökokouksen 22.04.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Uusien osakkeiden merkintähinta on keskiarvo Solwers Oyj:n osakkeiden kaupankäyntipäivien päätöskursseista 30 päivän ajalta ennen kauppaa, noin 7,47 euroa per osake. Myyjille suunnattavien osakkeiden lukumäärä on 133.888 osaketta, ja Solwers Oyj:n liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä kasvaa 8.487.155 osakkeesta 8.621.043 osakkeeseen.  Uusien osakkeiden rekisteröinnin odotetaan tapahtuvan joulukuun 2021 aikana. Myyjien arvo-osuustileille tullaan kirjaamaan uusia osakkeita koskeva kahden (2) vuoden luovutusrajoitus. Kauppahinnan ehdollinen osuus määräytyy Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n vuosien 2022–2024 tuloskehityksen perusteella ja maksetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä käteisellä Myyjille vuonna 2025.

”Lukkaroinen vahvistaa palvelutarjontaamme, ja kaupan myötä meille muodostuu yli sadan arkkitehdin tiimi, mikä mahdollistaa hyvinkin isojen projektien suunnittelun”, toteaa Solwers Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas.”Lukkaroisen 40-vuotinen historia ja vakiintunut asema yhtenä Oulun seudun yhtenä suurimmista toimijoista sopii hyvin meidän arvomaailmaamme ja kriteereihimme. Myös yhtiön oikaistu tulos on koronavuosia lukuun ottamatta linjassa Solwersin keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, ja tilauskanta näyttää hyvältä.”

“Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n toiminta on perustunut koko pitkän historian ajan asiakaslähtöisyyteen ja arvon tuottamiseen asiakkaalle. Solwersin arvot ja malli, jossa voimme jatkaa toimintaamme itsenäisesti omalla identiteetillämme, sopii erittäin hyvin strategiaamme. Solwers-yhtiöiden verkosto luo meille hyvän kasvualustan tuleville vuosille, jonka myötä pystymme entisestään kehittämään liiketoimintaamme”, kertoo Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lukkaroinen.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Yrityskauppa tukee Solwersin kasvustrategian toteuttamista, vahvistaa Solwersin asemaa Pohjois-Suomessa ja arkkitehtipalvelutarjontaa Helsingissä, nostaa henkilöstömäärää lähes 20 prosentilla ja tukee keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Kaupan myötä Solwers-yhtiöistä tulee entistä vahvempi arkkitehtipalvelujen toimittaja. Lukkaroinen Arkkitehdit Oy konsolidoidaan Solwersiin heti 01.12.2021 alkaen.

Keskeisiä taloudellisia tietoja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n tilinpäätöksistä vuosilta 2018–2020:

2018/12 2019/12 2020/12
Liikevaihto (tuhatta euroa) 4544 6542 5970
Liikevaihdon muutos % 19,4 44 -8,7
Liiketulos (tuhatta euroa) 400 866 525
Käyttökate % 9,5 13,6 9,4
Liikevoitto % 8,8 13,2 8,8
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) 323 686 414
Henkilöstö keskimäärin 52 61 67

Solwers Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja, Solwers Oyj, p. 0500 447744 

Mikko Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, p. 050 556 3277

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. 040 588 6769,
sähköposti:
ville.vaisanen@unitedbankers.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi

Solwers lyhyesti

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama yhtiö. Solwers hyödyntää aktiivisesti toimialan konsolidaatiokehitystä, ja sen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen: ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät yhtiöiden välisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä sekä yhdistää omistamiensa yhtiöiden tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 21 operatiivisen yhtiönsä kautta Suomessa ja Ruotsissa työllistäen noin 500 alansa arvostettua ammattilaista. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen. Monella Solwers-yhtiöllä on takanaan pitkä historia, ja ne ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman asiakkaidensa keskuudessa.

Tilaa