• news.cision.com/
  • Solwers Oyj/
  • Sisäpiiritieto: Solwers Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille

Sisäpiiritieto: Solwers Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille

Report this content

Solwers Oyj yhtiötiedote, sisäpiiritieto 13.12.2022 klo 17.30

Sisäpiiritieto: Solwers Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista valikoiduille sijoittajille

Solwers Oyj:n (Solwers tai Yhtiö) hallitus on tänään päättänyt antaa yhteensä 1.020.000 Yhtiön uutta osaketta (Antiosakkeet) suunnatussa osakeannissa (Osakeanti) valikoiduille kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille. Hallituksen päätös perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 antamaan valtuutukseen. Hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot ja kyseisten ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät.

Merkintähinta Antiosakkeelta oli 4,4 euroa (Merkintähinta), mikä tarkoittaa, että Yhtiö kerää Osakeannilla yhteensä 4.488.000 euron varat ennen Osakeannin yhteydessä Yhtiön maksettavaksi tulevia kustannuksia.

Merkintähinnan määrittäminen perustui sijoittajakysyntään. Merkintähinta on 5,78 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi 4,67 euroa 12.12.2022 eli tämän tiedotteen päivämäärää välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä ja 6,38 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen yhden viikon kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 4,70 euroa ajanjaksolla 5.–12.12.2022.

Antiosakkeiden Merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannilla kerätyt varat Yhtiön yritysostoihin perustuvan kasvustrategian jatkamiseen.

Tarjoamalla Antiosakkeita valikoiduille kokeneille sijoittajille Yhtiön on mahdollista kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaalla tavalla. Hallituksen arvion mukaan tällaisen rahoituksen ehdot ovat Yhtiölle muuten saatavilla olevan rahoituksen ehtoja paremmat. Näin ollen Yhtiön hallitus arvioi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakeannin myötä Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 9.874.782 kappaleeseen. Antiosakkeet vastaavat noin 11,52 prosenttia Yhtiön osakkeista välittömästi ennen Osakeantia ja noin 10,33 prosenttia Osakeannin jälkeen.

Antiosakkeet rekisteröidään Suomen kaupparekisteriin arviolta 16.12.2022. Yhtiö aikoo hakea Antiosakkeet kaupankäynnin kohteeksi Yhtiön muiden osakkeiden ohella Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 19.12.2022.

UB Securities Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Solwers Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja, Solwers Oyj, p. +358 50 044 7744

Hyväksytty neuvonantaja:  

UB Securities Oy, p. +358 40 588 6769, sähköposti: ubs@unitedbankers.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi

Solwers lyhyesti 

Solwersin toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja tänä päivänä se on nopeasti kasvava yhtiö, jonka 23 omilla nimillään toimivaa tytäryhtiötä ja noin 600 asiantuntijaa tarjoaa erilaisia suunnittelupalveluja kestävämpiin elinympäristöihin. Konserni toimii arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö-, automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden, taloushallinnon ja digitaalisten ratkaisujen sekä logistiikkaratkaisujen palveluntarjoajana Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa