• news.cision.com/
  • Solwers Oyj/
  • Solwers Oyj:n valikoiduille sijoittajille suuntaamat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin – kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan 19.12.2022

Solwers Oyj:n valikoiduille sijoittajille suuntaamat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin – kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan 19.12.2022

Report this content

Solwers Oyj Yhtiötiedote 16.12.2022 klo 9.00

Solwers Oyj:n valikoiduille sijoittajille suuntaamat uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin – kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan 19.12.2022

Solwers Oyj (Solwers tai Yhtiö) on 13.12.2022 tiedottanut suunnatusta osakeannista (”Osakeanti”). Osakeannissa annetut 1.020.000 uutta osaketta (Antiosakkeet) on tänään rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Osakeantiin osallistuivat Familjen Kamprads stiftelse, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Säästöpankki Pienyhtiöt Sijoitusrahasto, Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö, Handelsbanken Finska Småbolags Fonden, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Fondita European Micro Cap Placeringsfond, Aktia Mikro Markka sekä CEB Invest Oy.

Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 9.874.782 osakkeeseen. Yhtiön hallussa on 41.220 omaa osaketta.

Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Yhtiö on hakenut Antiosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla siten, että kaupankäynti alkaisi arviolta 19.12.2022.

UB Securities Oy toimi Osakeannin pääjärjestäjänä.

Solwers Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja, Solwers Oyj, p. +358 50 044 7744

Hyväksytty neuvonantaja

UB Securities Oy, p. +358 40 588 6769, sähköposti: ubs@unitedbankers.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.com/fi

Solwers lyhyesti 

Solwersin toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja tänä päivänä se on nopeasti kasvava yhtiö, jonka 23 omilla nimillään toimivaa tytäryhtiötä ja noin 600 asiantuntijaa tarjoaa erilaisia suunnittelupalveluja kestävämpiin elinympäristöihin. Konserni toimii arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö-, automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden, taloushallinnon ja digitaalisten ratkaisujen sekä logistiikkaratkaisujen palveluntarjoajana Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa