• news.cision.com/
  • Solwers Oyj/
  • Solwers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 21.4.2022

Solwers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 21.4.2022

Report this content

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 21.4.2022 klo 13.00 

Solwers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 21.4.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta tilikaudelta 2021. Osinko maksetaan 2.5.2022 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja että kullekin jäsenelle (mukaan lukien puheenjohtajalle) maksetaan palkkiona 2.000 euroa kultakin kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar, Emma Papakosta ja Leif Sebbas valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Leif Sebbaksen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Satu Peltonen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankintavaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous ei valtuuttanut hallitusta päättämään osakeannista eikä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen 22.4.2021 hallitukselle myöntämästä osakeantivaltuutuksesta on jäljellä 1.115.263 osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2023 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asiakohdista 7–16 pidettiin ennakkoäänestys, jonka tarkemmat tulokset on kirjattu yhtiökokouspöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Solwers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://solwers.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous-2022/ viimeistään 5.5.2022.

Solwers Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 

Olli Kuusi, lakiasiainjohtaja, Solwers Oyj
+358 400 355 03
3

Solwers lyhyesti 

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni jolla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 22 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen lähes 600 asiantuntijaa. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö- ja automaatiotekniikan ratkaisujen, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan sekä kiertotalouden ja digitaalisten palvelujen tarjoamiseen. Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä.

Tilaa