Somic tukee Ronald McDonald Lastentalosäätiön toimintaa

Espoolainen ict-yritys Somic Oy lahjoittaa Ronald McDonald Lastentalosäätiölle työasemia, näyttöjä sekä äänentoistolaitteita. Ne luovutettiin tiistaina Meilahdessa sijaitsevalle Ronald McDonald Talolle, jossa niitä käyttävät Talossa asuvat perheet ja pienten potilaiden muut läheiset.

Ronald McDonald Talo on tarkoitettu perheille, joiden pitkäaikaissairaat lapset ovat hoidossa HYKSin Lastenklinikalla tai Lastenlinnassa, ja jotka usein tulevat Helsinkiin kauempaa, muilta Suomen paikkakunnilta. Tällöin on tarvetta viihtyisälle, turvalliselle ja yksityisyyttä kunnioittavalle majoitukselle, joka sijaitsee lähellä sairaalaa.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön koordinaattori Leena Lehtovaara toteaa, että Somic Oy:n lahjoituksella on suuri merkitys perheiden hyvinvointiin huolien täyttämänä ajanjaksona. Sairaalakäyntien välillä on usein odotusaikoja, jotka perheet viettävät Talossa ja lähiympäristössä ulkoillen.  Pienen potilaan voinnista huolissaan oleville omaisille kaikki päivittäiseen arkeen liittyvä tuki on tervetullutta. 

- Siksi haluamme tarjota asukkaillemme sujuvasti toimivat tietoliikenneyhteydet sekä modernit laitteet, joilla pääsee mutkattomasti ja nopeasti verkkoon. Tulostimia tarvitaan esimerkiksi lasten piirtämien kuvien ja kirjoitusten, matkalippujen tai työaineistojen tulostamiseen, Lehtovaara kertoo.

Vuosittain Ronald McDonald Talossa yöpyy yli 400 perhettä. Yhteensä yöpymiskertoja on kertynyt yli 130 000. Majoittuneiden perheiden määrä on yli 6 300.  

Somicin palveluasenne sopii säätiön toimintakulttuuriin

Ronald McDonald Lastentalosäätiön asiamies Mikael Tuompo kertoo, että yhteistyö Somic Oy:n kanssa käynnistyi keväällä 2015, kun talolle oltiin etsimässä puhe- ja IT-kumppania.  

-Tavoitteenamme oli löytää kumppani, joka tarjoaa laitteiden lisäksi kokonaisvaltaista palvelua, teknistä ylläpitoa sekä huoltoa, Tuompo toteaa.

-Eräs olennainen päätökseen vaikuttanut tekijä oli Somicin edustajien aktiivisuus ja palveluasenne, jossa korostui vastuullisuus ja luotettavuus. Meille säätiönä on tärkeää, että valitut kumppanit aidosti välittävät meistä ja ymmärtävät säätiön toiminnan luonteen. Kustannustehokkuus sekä ict-budjetin kohtuullisuus merkitsevät sitä, että säästöt voidaan viedä suoraan perustoimintaan.

Kilpailutuksen jälkeen Ronald McDonald Lastentalosäätiö valitsi toimittajaksi Somic Oy:n, joka toimitti puhelinlaitteiden, tulostimien ja kopiokoneiden lisäksi myös lähituki- ja asiantuntijapalvelut. Somicin vastuuasentaja käy Talossa kuukausittain ylläpitokäynnillä. Somic myös valvoo ja ylläpitää laitteita ja palvelua 24/7-etätyökalujen avulla.

-Somic vastaa myös langattoman verkon teknisestä ylläpidosta ja tietokoneiden toimivuudesta, Tuompo tarkentaa.

-Matkapuhelinverkon toimivuus täällä Meilahden alueella ei aina ole ollut paras mahdollinen, mm. maaston rakenteesta johtuen. Somicin ansiosta verkon toimivuutta on parannettu huomattavasti asentamalla tukiasema Talolle.

Teknologian päivittäminen ja uusien laitteiden hankkiminen on tarpeen myös lähivuosina. 

-Toivon, että voimme jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä ja yhdessä toisiamme sparraten kehittää Ronald McDonald Talon ict-palveluja edelleen, Tuompo toteaa.

Tänään tehty lahjoitus on osoitus Somic Oy:n halusta auttaa lapsipotilaiden perheitä omalla asiantuntemuksellaan.

-Uskomme, että Somicin esimerkki kannustaa myös muita yrityksiä tarjoamaan oman alan osaamista tuen tarpeessa oleville tahoille, Leena Lehtovaara ja Mikael Tuompo toteavat kiitollisina lahjoituksesta.

Yritys voi tehdä paljon hyvää

Somic Oy:n toimitusjohtaja Markus Torkki pitää yhteistyötä Ronald McDonald Lastentalosäätiön kanssa hyvänä osoituksena siitä, että tarjoamalla omaa asiantuntemustaan hyväntekeväisyysjärjestön käyttöön yritys voi olla suureksi avuksi monen kanssaihmisen arjessa.

-Henkilöstömme on ollut hankkeesta hyvin motivoitunut, Torkki sanoo.

-Halu tehdä hyvää on meissä kaikissa. Siksi mahdollisuus tarjota omaa osaamistamme Talon perheiden tueksi on meille erittäin mieluisa tapa auttaa.

Lisätiedot:
Ronald McDonald Lastentalosäätiön asiamies Mikael Tuompo, puh. 0400 864 435

Somic Oy:n toimitusjohtaja Markus Torkki, puh. 040 304 0501

Ronald McDonald House Charities
Kansainvälinen Ronald McDonald House Charities (RMHC) perustettiin vuonna 1984 keräämään varoja ja lahjoittamaan niitä edelleen tarpeisiin, jotka edesauttavat lasten hyvinvointia. Ensimmäinen Ronald McDonald Talo rakennettiin Philadelphiaan vuonna 1974. Ronald McDonald Lastentaloja on nyt 358 kaikkiaan 42 eri maassa. Suomessa Ronald McDonald Talo on toiminut vuodesta 2002.

Somic Oy
Somic Oy on perustettu vuonna 2002. Somic Oy:n asiakkaana on yli 1000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Somicin palvelukokonaisuudet ovat IT-palvelut, Voice-viestintäpalvelut ja Printti-palvelut. Somic työllistää 30 ict- alan asiantuntijaa. Somic Oy:n osakkuusyrityksenä toimii IT-ulkoistus- sekä palvelinsalinpalveluita tarjoava Tibio Oy.

www.somic.fi

Multimedia

Multimedia