Kunnille keskitetty verkkoratkaisu Soneralta

Kuntaliitto ja KL-Kuntahankinnat on valinnut Soneran kuntien keskitetyn verkkoratkaisun, eli KY-verkon toimittajaksi. Uudenlainen kuntien yhteinen verkkoratkaisu yhdistää kuntien virastot, yhtymät ja laitokset ja välittää niiden ulkoisen liikenteen internetiin sekä valtion yhteisiin verkkoihin. Soneran ratkaisu tuo merkittäviä kustannussäästöjä kunnille selkeämpänä verkkoarkkitehtuurina ja mahdollistaa niille entistä laajemman yhteistyön ja tietovarantojen keskitetyn käytön palvelutuotannossa. Allekirjoitettu sopimus on enintään 8-vuotinen ja arvoltaan merkittävä.

Sonera vastaa sekä KY-verkon toteutuksesta että sitä hallinnoivan hallinta- ja palvelupisteen toteuttamisesta. Soneran tarjoama ratkaisu arvioitiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ja laadultaan parhaaksi. Sonera on toimittanut myös vastaavanlaisen valtion yhteisen tietoverkkoratkaisun vuonna 2010 ja hallinnoi sitä.

“Sonera valittiin toimittajaksi viiden tarjoajan joukosta. Tarjous vastasi hyvin asetettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin ja oli kuntien liittymisen osalta kustannustehokkain. Soneran aiempi kokemus valtion yhteisen verkkoratkaisun tuottamisesta helpottanee tulevaa käyttöönottoa ja siirtymistä vakiintuneeseen palvelutuotantoon, johon kaikilla kunnallisilla toimijoilla on mahdollisuus liittyä”, kertoo erityisasiantuntija Simo Tanner Suomen Kuntaliitosta.

KY-verkko tulee pilottikäyttöön viimeistään vuoden 2015 alussa ja on kaikkien kuntien käytettävissä vuoden 2015 alkupuolella. Ensimmäisen vuoden aikana arvioidaan noin 10 kunnan ottavan yhteisen verkkoratkaisun käyttöönsä. Tämä tarkoittaa noin 20 000 – 50 000 käyttäjää.

“Olemme erittäin iloisia nyt solmitusta sopimuksesta. Uskomme, että kokemuksemme valtion yhteisen verkkoratkaisun, eli VY-verkon, toteuttamisesta ja hallinnoimisesta on suureksi hyödyksi nyt myös kuntien vastaavan KY-verkon toteuttamisessa”, sanoo Soneran julkishallinnon asiakkuuksista vastaava johtaja, Krister Kaipio.

Kuntien yhteisen verkon tavoitteena on tarjota kaikille Suomen kunnille ja niitä palveleville palveluntarjoajille nopea, luotettava, turvallinen ja helposti hallittava kytkentäpalvelu ulkoisiin verkkoihin ja valtion yhteisiin verkkoihin sekä mm. terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten yhteiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun Kantaan.

FAKTOJA:

KY-verkko -puitesopimus Soneran kanssa antaa kaikille kunnille mahdollisuuden:

  • kytkeytyä valtion virastoihin, laitoksiin, tietovarantoihin ja tietopalveluihin,
  • kytkeytyä kuntien kesken,
  • kytkeytyä internet-palveluihin,
  • muodostaa tietyn ryhmän käsittäviä loogisesti suljettuja kokonaisuuksia, kuten alueverkkoja tai muita yhteenliittymiä,
  • tarjota palveluita toisilleen KY-verkon kautta,
  • muodostaa omasta liittymästään useita toisistaan riippumattomia loogisia verkkoja eri käyttötarkoituksia varten.

Lisätietoja:

Krister Kaipio, Sonera
Puh. 040 5950 855
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Simo Tanner, tietoyhteiskunta-asiain erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Puh. 050 583 9640
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Soneran lehdistöpalvelu: puh. 02040 60235, communications-fi@sonera.com, Soneran internetsivujen uutishuone. Voit seurata meitä myös Twitterissä, @Sonera_uutiset.

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2013 lopussa 4,5 miljoonaa kiinteän ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 3 500 henkilöä, ja yhtiö toimii noin 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa.  www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi