Lähes joka toisella vähittäiskauppiaalla työkäytössä tabletti – mobiilipalvelut tehostaneet toimintaa

Vähittäiskauppiaiden digitaalinen laitevalmius on huippuluokkaa. Soneran Yrittäjätutkimuksen mukaan 80 prosentilla on älypuhelin ja 47 prosentilla tabletti. Yli puolet kokee mobiilipalveluiden tehostaneen yrityksen toimintaa. Valtaosalla vähittäiskauppiaista on käytössään laskutusohjelmia sekä myyntiin ja asiakkuuden hallintaan liittyviä järjestelmiä. Näiden mobiilikäyttö on vielä hyvin vähäistä, mutta monet kauppiaat uskovat mobiilikäytön hyötyihin jatkossa.

Sonera tutki vähittäiskauppiaiden näkemyksiä osana Taloustutkimuksella teettämäänsä kyselytutkimusta eri alojen yrittäjille. Vähittäiskaupoille on oleellista saada yhdistettyä laaja tuotevalikoima, pienet varastot ja korkeatasoinen palvelu. Vaikka monet vähittäiskauppiaat ovat moniin muihin yrittäjäryhmiin verrattuna enemmän paikalla toimipisteessään, eivät he merkittävästi eroa mobiililaitteiden hyödyntämisessä muista yrittäjistä. Päivittäin tavallisimmat tavat käyttää mobiililaitteita ovat sähköpostin selailu ja käsittely (86 %), puhelut ja osallistuminen puhelinneuvotteluihin (83 %) sekä tiedon hakeminen netistä (75 %).

Kyselytulokset osoittavat, että vaikka mobiililaitteita on käytössä runsaasti, eivät yrittäjät vielä osaa ottaa niistä irti kaikkea hyötyä. Kaupan alan yrittäjillä erilaiset järjestelmät kuten laskutusohjelma, asiakkuuden hallinta- sekä myynninohjaus- ja seurantajärjestelmät ovat erityisen ahkerassa käytössä verrattuna muihin yrittäjäryhmiin. Mobiilikäyttö on kuitenkin samalla tasolla muiden tutkittujen alojen kanssa (palvelu-, tuotanto- ja asiantuntijayritykset) eli alle kymmenen prosenttia vastaajista käyttää järjestelmiä mobiilisti.

"Tutkimustulokset tukevat käsitystämme siitä, että erilaisten digitaalisten, liikkuvuutta tukevien työvälineiden käyttöaste on korkea, mutta laitteista ei vielä saada irti kaikkia niiden tuomia mahdollisuuksia tuottavuuden nousuun", sanoo Soneran yrittäjäasiakkuuksista vastaava johtaja Tuomo Laukkonen.

Digitaalisuuden ja mobiilipalveluiden laajempi hyödyntäminen tarjoaa paljon lisää mahdollisuuksia. Lähes joka neljäs vähittäiskauppiaista on kiinnostunut laskutusohjelman sekä myynnin ohjaus- ja seurantajärjestelmän mobiilikäytöstä, joka viides asiakkuudenhallintajärjestelmän mobiilikäytöstä.

Monelle kätevä tapa hyödyntää mobiilia on tilausten tekeminen. Porvoolaisen rautakauppa Simolinin yrittäjä suunnittelee hankkivansa varastotyöntekijöilleen tabletit, jotta työntekijät voivat lähettää niillä tilaukset näppärästi eteenpäin.

"Varastojen ajantasaisuus korvaa pian ratkaisun hankintakustannukset. Lisäksi meitä auttaa se, että Sopiva Pro -liittymiin saamme liitettyä monta laitetta, ja esimerkiksi tabletit ja kannettavat tietokoneet voivat hyödyntää matkapuhelinliittymän datapakettia", kertoo toimitusjohtaja Kaj Holmén.

Mobiliilaitteiden tuomat hyödyt näkyvät jo monin tavoin vähittäiskauppojen toiminnassa. Vastaajien mukaan yhteydenpito ja asioiden hoito on nopeutunut, uusia toimintatapoja syntynyt ja toiminta on tehostunut. Parempi tavoitettavuus ja verkostoituminen näkyvät liiketoiminnan tuottavuuden kasvuna.

"Yrittäjyys on monelle enemmän elämäntapa kuin pelkkä työpaikka. Työtä tehdään usein ajasta ja paikasta riippumatta. Uudet tietoliikenneratkaisut ja mobiiliteknologia antavat tähän mahdollisuuden aiempaa paremmin", sanoo Tuomo Laukkonen.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin marras–joulukuussa 2014. Kyselyyn vastasi 1 009 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Näistä vähittäiskaupan alan yrittäjiä oli 175. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa, miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrityksen toimintaan, yrittäjän arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

*Tilastokeskuksen marraskuussa 2014 julkistamien tietojen mukaan älypuhelinta käyttävien suomalaisten osuus on 60 prosenttia. Tablettitietokonetta käytetään 32 prosentissa talouksista.

Lisätietoja:

Tuomo Laukkonen, yrittäjäasiakkuuksista vastaava johtaja, Sonera
Puh. 040 302 4977
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Kaj Holmén, toimitusjohtaja, Simolin
Puh. 040 551 1885
Sähköposti: kaj.holmen@simolin.fi

Soneran lehdistöpalvelu: puh. 02040 54000 , communications-fi@sonera.com, Soneran internetsivujen uutishuone. Voit seurata meitä myös Twitterissä, @Sonera_uutiset.

Soneran tietoliikenne- viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä.  www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme yhteiskunnan muutosten mukana. Lue lisää meistä www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi