Lapista sähkömittareiden etäluennan esimerkkimaakunta

Sonera toimittaa kahdeksalle Lapin energiayhtiölle sähkönkulutuksen etäluentajärjestelmät ja –luentapalvelut 90 000:een luentapaikkaan. Mittarit toimittaa suomalainen Aidon Oy ja asennukset hoitaa Soneran alihankkijana lappilainen Ellappi Oy.

Sonera ja kahdeksan lappilaista energiayhtiötä (Enontekiön Sähkö Oy, Inergia Verkko Oy, Koillis-Lapin Sähkö Oy, Muonion Sähköosuuskunta, Pellon Sähkö Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy) solmivat tänään sopimukset, joiden perusteella Sonera toimittaa etäluennan mahdollistavat uuden sukupolven mittarit yhteensä noin 90 000:een uuteen luentapaikkaan eli jokaiseen käyttöpaikkaan sopimuksen piirissä olevien yhtiöiden alueilla. Mittarit toimitaa suomalainen Aidon Oy. Mittareiden asentaminen aloitetaan välittömästi ja viimeiset mittarit on oltava asennettu 31.12.2013 mennessä. Sonera vastaa palvelun kokonaistoimituksesta, johon kuuluvat mittarit asennettuna sekä luentapalvelun tuottaminen vuoteen 2025 asti. Mittareiden asennustyöstä vastaa Ellappi Oy. Mittareiden asennustyö on on erittäin mitava hanke ja se parantaa alueen työllisyyttä lähes sadalla henkilötyövuodella. Arviolaskutus historiaan – korjaustyöt nopeutuvat Sähköyhtiöiden asiakkaat hyötyvät mittareiden etäluennasta siten, että etäluennan avulla sähkön laskutus perustuu jatkossa laskutusjaksolla toteutuneeseen ja mitattuun kulutukseen aiemman arviolaskutuksen sijaan. Asiakas saa näin laskuista nopean palautteen sähkönkäytöstään ja sen muutoksista, jolloin esimerkiksi sähkön säästäminen helpottuu. Asiakkaiden palvelua parantaa myös se, että sähköyhtiön asiakaspalvelu voi etäluennan avulla katsoa suoraan tietokoneelta sähkömittarin tietoja ja arvioida asiakkaiden mahdollisia ongelmia. Erityisesti Lapin laajalla jakeluverkkoalueella voidaan Aidonin mittauslaitteistojen avulla kehittää myös pienjänniteverkon tilan valvontaa. Pienjänniteverkon aktiivinen hallinta varmentaa sähkönjakelua asiakkaille, sillä sen avulla on mahdollista löytää esimerkiksi samanaikaiset häiriöt sähköverkossa nykyistä tehokkaammin. ”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä, joka vahvistaa entisestään asemaamme Suomen johtavana älykkäiden sähkömittauspalvelujen toimittajana. Olemme tehneet yhteistyötä sähköyhtiöiden kanssa mittareiden etäluennassa jo vuodesta 2004, ja tänä päivänä hoidamme yhteensä puolen miljoonan sähkönkulutuspaikan etäluennan Suomessa. Näiden lisäksi meillä on sopimukset 350 000 uudesta luentapaikasta. Markkinaosuutemme sähkömittareiden etäluentapalveluiden tarjoamisesta Suomessa on yli 50 %. Palveluna tarjoamamme etäluenta avaa sähköyhtiöille uusia mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä”, kertoo aluejohtaja Hannu Heikka Sonerasta. Tänään allekirjoitettujen sopimusten jälkeen yli 90 % Lapin läänin sähkönkulutuksen luentapaikoista on Soneran etäluennan piirissä. Matkaviestinverkon maantieteellisen peiton on oltava kattava, sillä etäluenta tapahtuu pääosin mobiiliverkon avulla. Kahden vuoden kuluessa Lappi on käytännössä kokonaan Soneran 3G-verkon piirissä. Jo tänä vuonna alueelle rakennetaan 150 uutta 3G-tukiasemaa. Kuluvan vuoden aikana Soneran 3G-verkon maantieteellinen peitto nousee noin 70 %:iin ja asukkailla mitattuna yli 90 %:iin. Sähköyhtiöiden asiakkaille asennettavista etäluettavista mittareista sähkönkulutuksen tuntidata siirretään langattomasti kerran vuorokaudessa Soneran tietokantaan, jonka jälkeen tiedot toimitetaan edelleen energiayhtiöille. Tiedonsiirtoyhteys on kaksisuuntainen eli mittareista järjestelmään siirtyvät kulutustiedot ja järjestelmästä mittareille ohjelmistopäivitykset ja tariffimuutokset. ”Soneran valinta perustui asettamiimme laadullisiin ja teknistaloudellisiin kriteereihin, joissa pyrittiin peilaamaan, ei ainoastaan mittarien vaihtoa, vaan myös kykyä vastata luentapalvelun pitkän sopimuskauden toimitusvarmuuden ja teknologian kehityksen tuomiin haasteisiin. Vaa’assa painoi myös Soneran sitoutuminen investoida lisää mobiiliverkkoihin. Mukava lisä oli yhtiön politiikka paikallisten urakoitsijoiden käytöstä”, kertoo Rovakaira Oy:n toimitusjohtaja Tapio Jalonen. _____________________________________________ Lisätietoja: Aluejohtaja Hannu Heikka, Sonera, puh: 040 302 2391 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi

Liitteet & linkit