Mobiiliteknologia tarjoaa palveluyrityksille mahdollisuuksia kehittää asiakaspalveluaan

Soneran Yrittäjäkyselyn mukaan palveluyrittäjien digitaalinen laitevalmius on jo huippuluokkaa: 84 prosentilla on älypuhelin ja 46 prosentilla tabletti*. Yli puolet palveluyrittäjistä uskoo mobiililaitteiden ja tietoliikennepalvelujen tehostaneen työntekoa ja parantaneen liiketoiminnan menestymismahdollisuuksia.

Sonera tutki palveluyrittäjien näkemyksiä osana Taloustutkimuksella teettämäänsä kyselytutkimusta eri alojen yrittäjille. Tulokset osoittavat, että mobiililaitteita on käytössä runsaasti, mutta yrittäjät eivät vielä osaa ottaa niistä irti kaikkea hyötyä.

Palveluyrittäjät käyttävät mobiililaitteita päivittäin yleisimmin sähköpostin selailuun ja käsittelyyn (83 %), puheluihin ja puhelinneuvotteluihin (82 %) sekä tiedon hakemiseen netistä (73 %). Verrattuna vähittäiskaupan alan yrittäjiin ja erityisesti asiantuntijayrittäjiin, palveluyrittäjät käyttävät jonkin verran vähemmän mobiililaitteita dokumenttien lukemiseen (44 %) ja tekstin tuottamiseen (37 %).

Yrityksille suunnattujen palvelujen, kuten laskutusohjelmien, asiakkuuden hallintajärjestelmien ja projektinhallintatyökalujen mobiilikäyttö on hyvin vähäistä kaikissa tutkituissa yrittäjäryhmissä. Näitä käytetään pääasiassa tietokoneella.

"Tutkimustulokset tukevat käsitystämme siitä, että erilaisten digitaalisten, liikkuvuutta tukevien työvälineiden käyttöaste on korkea, mutta laitteista ei vielä saada irti kaikkia niiden tuomia mahdollisuuksia tuottavuuden nousuun", sanoo Soneran yrittäjäasiakkuuksista vastaava johtaja Tuomo Laukkonen.

Monet palveluyrittäjät näkevät digitaalisuuden ja mobiilipalveluiden hyödyntämiseen paljon lisää mahdollisuuksia. Neljännes heistä on kiinnostunut hyödyntämään tulevaisuudessa laskutuksen, työajan seurannan ja asiakkuuksien hallinnan järjestelmiä mobiilisti.

Mobiliilaitteiden tuomat hyödyt näkyvät jo monin tavoin palveluyritysten toiminnassa. Vastaajien mukaan yhteydenpito ja asioiden hoito on nopeutunut, uusia toimintatapoja syntynyt ja toiminta on tehostunut. Parempi tavoitettavuus ja verkostoituminen näkyvät liiketoiminnan tuottavuuden kasvuna.

Salolaisen ryhmäliikuntapalveluita ja henkilökohtaista valmennusta tarjoavan Jumppahullun yrittäjä käyttää monipuolisesti mobiiliteknologiaa työssään.

"Kirjaan asiakkaitteni treeniohjelmat tabletin avulla, otan kuvia treeniliikkeistä ja kirjoitan muistiinpanoja. Tiedot synkronoituvat Office 365 -pilvipalvelun kautta toimistokoneelleni. Tarjoan myös asiakkailleni mobiilipalveluita. He voivat esimerkiksi kirjata itsensä ryhmäliikuntatunneille puhelimella tai jumppahullu.net-sivustolla. Sen kautta asiakkaat saavat myös harjoitusohjelmiaan koskevat tiedot", kertoo yrittäjä Samuli Lindgren.

Etätyö on lisääntynyt niin palveluyrittäjillä kuin muidenkin alojen yrittäjillä. Monet tekevät osan työstä kotona (76 %), asiakkaan luona (43 %) tai esimerkiksi puhuvat puheluita autossa (42 %).

"Yrittäjyys on monelle enemmän elämäntapa kuin pelkkä työpaikka. Työtä tehdään usein ajasta ja paikasta riippumatta. Uudet tietoliikenneratkaisut ja mobiiliteknologia antavat tähän mahdollisuuden aiempaa paremmin", sanoo Tuomo Laukkonen.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin marras–joulukuussa 2014. Kyselyyn vastasi 1 009 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Näistä paikallisia palveluyrittäjiä oli 158. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa, miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrityksen toimintaan, yrittäjän arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

*Tilastokeskuksen marraskuussa 2014 julkistamien tietojen mukaan älypuhelinta käyttävien suomalaisten osuus on 60 prosenttia. Tablettitietokonetta käytetään 32 prosentissa talouksista.

Lisätietoja:

Tuomo Laukkonen, yrittäjäasiakkuuksista vastaava johtaja, Sonera
Puh. 040 302 4977
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Samuli Lindgren, yrittäjä, Jumppahullu
Puh. 044 500 2083
Sähköposti: samuli@jumppahullu.net

Soneran lehdistöpalvelu: puh. 02040 54000 , communications-fi@sonera.com, Soneran internetsivujen uutishuone. Voit seurata meitä myös Twitterissä, @Sonera_uutiset.

Soneran tietoliikenne- viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä.  www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme yhteiskunnan muutosten mukana. Lue lisää meistä www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi