Sonera river trådtelefonnät i Borgå skärgård på Bodö och Pörtö

Under december 2014 påbörjar Sonera rivning av fastnät som tagits ur drift på Bodö och Pörtö med omkringliggande holmar. Entreprenörer som Sonera godkänt kommer att ta ner telefonstolpar och ledningar på området. I samtliga fall säkerställs att kunderna har fungerande trådlösa förbindelser innan rivningsarbetet inleds.

Det stolpbaserade trådtelefonnätet har blivit obehövligt på många håll när Sonera byggt nytt trådlöst nät. De nuvarande 3G- och 4G-näten garanterar kunderna funktionssäkrare och förmånligare telefon- och bredbandstjänster. Övergången till trådlösa tjänster minskar till exempel fel som orsakas av åska och storm, förbättrar landskapsbilden och minskar kundernas samtalskostnader.

Entreprenörer som Sonera godkänt kommer att riva stolpnät som tagits ur drift.

Rivningsarbetet inleds vecka 50 i december 2014 och det uppskattas pågå fram till vecka 5 i slutett av januari 2015. Rivningen utförs så att det orsakar så lite olägenhet som möjligt. I samtliga fall säkerställs att kunderna har fungerande trådlösa förbindelser innan rivningsarbetet inleds. Stolpar och ledningar återvinns eller förstörs och områdena återställs i naturtillstånd.

Soneras mål är att nu och i framtiden erbjuda sina kunder säkra förbindelser som motsvarar det moderna informationssamhällets krav.

Ytterligare information:

Rolf Mattfolk, Relacom (planering, koordinering och övervakning av rivningsarbetet)
Telefon: 040 066 8958
E-post: förnamn.efternamn@fi.relacom.com

Eila Rummukainen, Sonera, direktör
Telefon: 040 062 0120
E-post: förnamn.efternamn@teliasonera.com

Ossi Kiuru, Sonera
Telefon: 040 040 9534
E-post: förnamn.efternamn@teliasonera.com

Soneras presstjänst: tfn 02040 60235, communications-fi@sonera.com, uutishuone på Soneras webbplats. Du kan också följa oss på Twitter, @Sonera_uutiset.

Sonera tillhandahåller data-, kommunikations- och tv-tjänster för konsumenter, företag och sammanslutningar i Finland. Våra tjänster kopplar samman människor med varandra och med det som är viktigt för dem samt tillför bekvämlighet och kvalitet i det dagliga livet. För företag tar vi fram kommunikationstjänster som stödjer en hållbar utveckling och frigör tid och energi för produktivt arbete och tillväxt. I slutet av 2013 hade Sonera 4,5 miljoner abonnemangskunder i det fasta och mobila nätet. Antalet anställda uppgår till 3 500 personer och bolaget finns på omkring 30 orter runt om i Finland. www.sonera.fi 

Sonera är en del av TeliaSonera-koncernen och bedriver verksamhet i Norden, Baltikum och på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.
www.teliasonera.com

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi