Suomalaiset valmentajat: Lajien välinen yhteistyö avain suomalaisen huippu-urheilun parempaan menestykseen

Urheiluvalmentajien mielestä Suomessa tehdään liian vähän lajien välistä yhteistyötä. Lähes kaikki valmentajat uskovat, että yhteistyön kehittäminen edistäisi merkittävästi suomalaisen huippu-urheilun menestystä. Odotukset Jukka Pekkalan muutostyöryhmän vaikutuksista suomalaiseen huippu-urheilujärjestelmään ja sen kehitykseen ovat varovaisen optimistiset. Tiedot ilmenevät Soneran Next Generationin ja Suomen Valmentajat ry:n teettämästä kyselystä, joka suunnattiin suomalaisille valmentajille.

Suomalaiset urheiluvalmentajat ovat tuoreessa kyselytutkimuksessa kertoneet kantansa keskusteluun lajien välisen yhteistyön tarpeesta. Keskeisin viesti kentältä on se, että yhteistyötä ei tehdä riittävästi ja sitä kaivataan lisää.

Valmentajista 88 % on sitä mieltä, että Suomessa ei tehdä tarpeeksi lajien välistä yhteistyötä. Ainoastaan kolme prosenttia vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Peräti 96% valmentajista on osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että merkittävä yhteistyön kehittäminen parantaisi suomalaista huippu-urheilumenestystä selkeästi. Täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli vastaajista hieman yli puolet.

Suurimpina haasteina keskusteluyhteyden puuttuminen ja aikapula

Valmentajia pyydettiin nimeämään kaksi asiaa, jotka tuottavat eniten vaikeuksia lajien välisen yhteistyön tekemiselle. Suurimpia haasteita koetaan olevan lajien välisen keskusteluyhteyden puuttuminen (49 % vastaajista nimesi kahden haasteellisimman asian joukkoon), valmentajien aikapula (39 %) ja resurssien riittämättömyys (32 %).

Vastaavasti tärkeimmiksi yhteistyön muodoiksi valmentajat nostivat valmennustiedon jakamisen (88 %), tutkimustiedon jakamisen (33 %) ja yhteistyön fasiliteettien luomisessa (27 %).

 Muutostyöryhmä herättää varovaista optimismia

Jukka Pekkalan johtaman huippu-urheilun muutostyöryhmän työhön suhtaudutaan valmentajayhteisössä varovaisen myönteisesti. Valmentajilta kysyttiin mihin suuntaan he uskovat Jukka Pekkalan johtaman työryhmän vievän suomalaista huippu-urheilujärjestelmää. Valmentajista 81 prosenttia uskoo edistysaskeleisiin, tosin vain 9 % uskoo selkeään järjestelmän kohennukseen. Vajaa viidennes ajattelee, ettei työryhmällä ei ole merkitystä suomalaisen huippu-urheilun kannalta.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin kyselyn tuloksiin.

Valmentajakyselyn takana on Sonera Next Generation -yhteistyöverkosto, jonka yksi keskeisimmistä ajatuksista on lisätä urheilulajien välistä yhteistyötä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Valmentajat ry:n kanssa, ja siihen vastasi 519 valmentajaa ympäri Suomea. Joukossa on päätoimisia, sivutoimisia ja harrastepohjalla työtään tekeviä valmentajia sekä yksilö- että joukkuelajeista. Internetin kautta toteutetun vastausaika oli 30.8.–18.9.2010.

 

Lisätietoja:
Sanna Wester, brändijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj, 040-7544584, etunimi.sukunimi@teliasonera.com
Mika Lehtimäki, Sonera Next Generation -projektin koordinaattori, 040-5546200 tai mika@mile.fi (erityisesti tutkimuksen sisältö ja johtopäätökset)

Lehdistöpalvelu 02040 60235

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,8 miljoonaa kiinteän  ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa.  www.teliasonera.fi

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit