Tutkimus: vain murto-osa yrittäjistä osaa hyödyntää mobiilipalveluja

Report this content

Soneran Yrittäjäkyselyn mukaan yrittäjien digitaalinen laitevalmius on jo huippuluokkaa: 85 prosentilla on älypuhelin ja 45 prosentilla tabletti*. Yli puolet yrittäjistä uskoo mobiililaitteiden ja tietoliikennepalvelujen tehostaneen työntekoa ja parantaneen liiketoiminnan menestymismahdollisuuksia. Kaikkia digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuuksia ei kuitenkaan vielä tunneta, sillä yrityksille suunnattujen palvelujen käyttäminen mobiililaitteilla on harvinaista.

Soneran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan mobiililaitteita on käytössä runsaasti, mutta yrittäjät eivät vielä osaa ottaa niistä irti kaikkea hyötyä. Vain alle viisi prosenttia käyttää mobiililaitteillaan yrityksille suunnattuja palveluita, kuten laskutusohjelmaa, asiakkuuden hallintajärjestelmää, työajanseurantaa tai projektinhallintatyökaluja.

Viidesosa yrittäjistä on kiinnostunut erityisesti työajan seurannan ja asiakkuuden hallintajärjestelmän käytöstä mobiililaitteilla.

"Tutkimustulokset tukevat meidän käsitystämme siitä, että erilaisten digitaalisten, liikkuvuutta tukevien työvälineiden käyttöaste on korkea, mutta laitteista ei saada irti niiden tuomia mahdollisuuksia tuottavuuden nousuun", sanoo Soneran yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Petri Niittymäki.

Silti yrittäjät ovat vahvasti sitä mieltä, että tietoliikenneratkaisuilla on liiketoimintaan huomattava vaikutus: 56 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että niillä voidaan parantaa liiketoiminnan menestymismahdollisuuksia. Yrittäjät arvioivat, että mobiililaitteiden myötä yhteydenpito ja asioiden hoito on nopeutunut (81 %), on otettu käyttöön kokonaan uusia toimintatapoja (66 %) ja toiminta on tehostunut (58 %). Yli puolet vastaajista (54 %) on sitä mieltä, että parempi tavoitettavuus on lisännyt tuottavuutta.

Yrittäjät sähköpostikoukussa

Vain harva yrittäjä ehtii tehdä työnsä normaalin työpäivän aikana. Ainoastaan 18 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä kertoi, ettei töitä jää rästiin työpäivän päätteeksi. Peräti 63 prosenttia jatkaa työntekoa illan aikana. Varhaista aamua (klo 5.00–7.00) hyödyntää 12 prosenttia yrittäjistä. Yöllä töitä tekee vajaa kymmenesosa (8 %) yrittäjistä.

Sähköposti on yrittäjille erittäin tärkeä työväline ja monet seuraavatkin sitä lähes koko valveillaolon. 48 prosenttia lukee sähköposteja pitkin iltaa lähes päivittäin, 44 prosenttia aamulla ennen töihin lähtöä. Viidesosa yrittäjistä katsoo sähköpostit vielä juuri ennen nukkumaan menoa.

Entistä liikkuvammasta työnteosta kertoo se, että oman työpaikan lisäksi kotona tekee töitä 76 prosenttia, asiakkaan luona 44 prosenttia ja omassa autossa 43 prosenttia yrittäjistä. 42 prosenttia kertoo lisäksi, että työn tekeminen on siirtynyt myös iltoihin ja viikonloppuihin. Yli puolet (54 %) kertoo etätyön lisääntyneen entisestään.

Vaikka mobiililaitteet ovat lisänneet työn tuottavuutta, lähes puolet (48 %) yrittäjistä toteaa, että parempi tavoitettavuus on lisännyt myös stressiä.

"Yrittäjyys on aina merkinnyt monelle enemmänkin elämäntapaa kuin työpaikkaa, mikä tarkoittaa usein työntekoa ajasta ja paikasta riippumatta. Uudet tietoliikenneratkaisut ja mobiiliteknologia mahdollistavat tämän kaltaisen työnteon aiempaa tehokkaammin, ja siten helpottavat ja tehostavat yrittäjän työtä. Ja vaikka kiireisellä yrittäjällä voi olla stressiä töiden seuraamisesta mukana, eikä se stressi uudellakaan teknologialla kokonaan poistu, tehostuu silti itse tekeminen ja seurauksena tuottavuus kasvaa", sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kari Roose.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin marras–joulukuussa 2014. Kyselyyn vastasi 1 009 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa, miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen ja hyvinvointiin. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

*Tilastokeskuksen marraskuussa 2014 julkistamien tietojen mukaan älypuhelinta käyttävien suomalaisten osuus on 60 prosenttia. Tablettitietokonetta käytetään 32 prosentissa talouksista.

Lisätiedot:

Petri Niittymäki, johtaja, Yritysliiketoiminta, Sonera
Puh. 040 302 3000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Kari Roose, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus
Puh. 040 509 3447
Sähköposti: etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi

Soneran lehdistöpalvelu: puh. 02040 60235, communications-fi@sonera.com, Soneran internetsivujen uutishuone. Voit seurata meitä myös Twitterissä, @Sonera_uutiset.

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa kiinteän ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee noin 3 000 henkilöä, ja yhtiö toimii noin 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa.  www.teliasonera.fi