Tutkimus: Yli puolet yrittäjistä ei usko digiloikkaan

Soneran Yrittäjäkyselyn mukaan 53 prosenttia pk-yrittäjistä ei usko hallituksen esittämään ”digiloikan” toteutumiseen yrityksessään. Merkittävimmiksi esteiksi oman yrityksen digitalisaatiossa nähdään ajan ja investointirahan puute. Valtaosa on kuitenkin muuttanut toimintatapojaan ja johtamistaan digitalisaation edistämiseksi. Vahvimmin digitalisaatioon luottavat  pk-yrittäjät löytyvät kasvuyrityksistä, asiantuntija- tai vähittäiskaupan yrityksistä.

Soneran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan yrittäjien mielipiteet jakautuvat melko tasan kahtia, sillä 47 prosenttia yrittäjistä uskoo digiloikkaan. Digiloikalla tarkoitetaan tuottavuuden parantamista ja kustannustason hallintaa digitalisaation avulla.

"Digitalisaatio näyttää merkitsevän kasvuhakuisille pk-yrityksille eniten. Mitä suuremmasta pk-yrityksestä on kyse, sitä useammin yrittäjä uskoo digiloikan onnistumiseen omassakin yrityksessä. Huomattavan paljon korostui yrittäjän oma asenne ja tietotaitotaso", sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kari Roose.

Jo kolmatta kertaa teetetyn yrittäjäkyselyn mukaan digitalisaatiossa onnistumista pitää erittäin tärkeänä viidennes yrittäjistä ja vähintään melko tärkeänä 57 % yrittäjistä.

Valtaosa muuttanut toimintatapojaan ja johtamistaan digitalisaation edistämiseksi

Merkittävimmiksi esteiksi oman yrityksen digitalisaatiossa nähdään ajan ja rahan puute. Digiloikkaan uskovien yrittäjien vastauksissa tämä näkyy jopa keskimääräistä selvemmin, eli ajan puute ja investointeihin käytettävissä olevien rahojen puute ovat suurimmat digitalisaation esteet.

”Valtaosa tutkituista yrityksistä on jo kuitenkin tehnyt useita konkreettisia toimia digitalisaation edistämiseksi. Neljä viidestä pk-yrityksestä on ottanut käyttöön erilaisia teknologisia ratkaisuja, kuten pilvipalveluita. Alkuun muutoksessa pääsee jo sillä, että tekee muutokselle tilaa ja verkostoituu sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat jo edenneet digitalisaation polulla”, sanoo Soneran yritysliiketoiminnasta vastaava Petri Niittymäki.

Suositummat tavat ovat pilvipalveluiden (54 %) tai mobiilipalveluiden käyttöönottaminen (45 %). Yli kolmannes pk-yrityksistä on siirtänyt asiakaspalveluaan verkkoon. Lähes puolet yrittäjistä on myös muuttanut toimintatapojaan digitalisaation edistämiseksi.

Digitalisaation vetureina kasvuyritykset, asiantuntija- ja vähittäiskaupan yritykset

Tutkimuksesta selviää, että digitalisaation veturiyritykset ovat useimmiten kasvuhakuisia, melko uusia pk-yrityksiä, joissa on työuransa alkupuolella olevia tai keski-ikäisiä yrittäjiä. Monesti nämä yritykset toimivat asiantuntija- tai projektinhallintapalveluiden tai vähittäiskaupan parissa.

Yrittäjäkunta jakaantuu tutkimuksen perusteella ainakin kahteen leiriin. On nuorempi sukupolvi, joka on sinut tietotekniikan ja mobiililaitteiden kanssa, ymmärtää digitalisaation merkityksen ja pitää sitä tärkeänä oman yrityksenkin tulevaisuuden menestyksen kannalta.

Toisessa päässä on vanhempien yrittäjien leiri, jossa ei tunneta digitalisaatioon liittyviä käsitteitä, ei käytetä laajalti moderneja tietoliikennepalveluja eikä olla kovin kiinnostuneita niiden käyttöönotosta.

Pk-yrittäjien tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä varovaisen myönteiset. Tutkimuksen mukaan liikevaihdon kasvuun uskoo peräti 46 % vastaajista. Liikevaihdon vähenemiseen uskoo vain 16 % yrittäjistä, mikä kertoo kohtalaisesta tulevaisuudenuskosta ja optimismista pk-yrittäjien asenteissa.

Myönteisimmin tulevaisuuteen katsovat alle viisi vuotta yrittäjänä toimineet, joista peräti 62 % uskoo liikevaihdon kasvuun. Sekä nuoremmat, alle 45-vuotiaat yrittäjät, joista peräti 59 % uskoo liikevaihdon kasvuun. Vastaavasti negatiivisimmat kehitysnäkymät ovat yksinyrittäjillä, joista vain 25 % uskoo liikevaihdon kasvuun. Sekä yli 65-vuotiailla yrittäjillä, joista 28 % uskoo jopa liikevaihdon laskuun.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 25.11.–14.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 170 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Jo kolmatta kertaa toteutetun kyselyn aiheina tällä kertaa oli erityisesti se, miten pk-yrittäjät kokevat digitalisaation mahdollisuudet, sen tärkeyden ja esteet käytännössä sekä miten mobiililaitteet ja tietoliikenneratkaisut vaikuttavat yrittäjän arjen sujuvuuteen. Vastaajiksi valittujen kriteereitä olivat yrityksen koko (alle 50 henkilöä) ja se, että vastaaja työskentelee omistamassaan yrityksessä sekä joko toimii päättävässä asemassa tai osallistuu yrityksensä päätöksentekoon.

Poimintoja tutkimuksesta:

Koetko, että hallituksen esittämä digiloikka on yrityksessäsi mahdollinen?

Kaikki vastaajat: kyllä 47 % / ei 53 %
Yksinyrittäjät: kyllä 40 % / ei 60 %
2–4 henkeä: kyllä 50 % / ei 50 %
5–9 henkeä: kyllä 51 % / ei 49 %
10–19 henkeä: kyllä 45 % / ei 55 %
20 henkeä tai enemmän: kyllä 58 % / ei 42 %
liikevaihto kasvaa huomattavasti/jonkin verran: kyllä 57 % / ei 43 %
liikevaihto vähenee jonkin verran/huomattavasti: kyllä 34 % / ei 66 %

Miten olette edistäneet digitalisaatiota teknologisesta näkökulmasta?

TOP5 tapaa:

Ottamalla käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja (esim. pilvipalveluja) 54 %
Ottamalla käyttöön mobiilipalveluja 45 %
Siirtämällä asiakaspalvelua verkkoon 35 %
Siirtämällä myyntiä verkkoon 29 %
Kehittämällä uusia tuotteita tai palveluja 29 %

Miten olette edistäneet digitalisaatiota johtamisen näkökulmasta?

TOP5 tapaa:

Muuttamalla toimintatapoja 47 %
Kouluttamalla henkilökuntaa 29 %
Hankkimalla konsulttipalveluja digitalisaation edistämiseksi 14 %
Määrittelemällä yrityksen strategian uudelleen 13 %
Muuttamalla organisaatiomallia sopivammaksi 12 %

Mitkä ovat merkittävimpiä esteitä yrityksenne digitalisaatiolle?

TOP5 erittäin merkittävä tai merkittävä este:

Ajan puute  41 %
Investointeihin käytettävien rahojen puute 41 %
Osaavan työvoiman saatavuus 24 %
Oman henkilöstön osaaminen 18 %
Asiakkaamme eivät ole valmiita digitaalisille palveluille 17 %

Mitkä ovat liikevaihdon kehitysnäkymät seuraavien 12 kk aikana?

Kaikki vastaajat: kasvaa 46 % / pysyy ennallaan 39 % / vähenee 16 %

YRITYSKOKO

Yksinyrittäjät: kasvaa 29 % / pysyy ennallaan 47 % / vähenee 23 %
2–4 henkeä: kasvaa 48 % / pysyy ennallaan 37 % / vähenee 14 %
5–9 henkeä: kasvaa 56 % / pysyy ennallaan 33 % / vähenee 11 %
10-19 henkeä: kasvaa 50 % / pysyy ennallaan 26 % / vähenee 11 %
20 henkeä tai enemmän: kasvaa 66 % / pysyy ennallaan 26 % / vähenee 9 %

IKÄRYHMÄ

Alle 45 vuotta: kasvaa 59 % / pysyy ennallaan 32 % / vähenee 9 %
45–54 vuotta: kasvaa 47 % / pysyy ennallaan 40 % / vähenee 12 %
55–64 vuotta: kasvaa 43 % / pysyy ennallaan 39 % / vähenee 17 %
65 vuotta tai yli: kasvaa 28 % / pysyy ennallaan 44 % / vähenee 28 %

KUINKA PITKÄÄN TOIMINUT YRITTÄJÄNÄ

Alle 5 vuotta: kasvaa 62 % / pysyy ennallaan 31 % / vähenee 7 %
5–10 vuotta: kasvaa 46 % / pysyy ennallaan 39 % / vähenee 14 %
11–20 vuotta: kasvaa 45 % / pysyy ennallaan 39 % / vähenee 15 %

yli 20 vuotta: kasvaa 42 % / pysyy ennallaan 39 % / vähenee 19 %

Lisätiedot:

Petri Niittymäki, johtaja, Yritysliiketoiminta, Sonera
Puh. 040 302 3000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Kari Roose, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus
Puh. 040 509 3447
Sähköposti: etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi

Soneran lehdistöpalvelu: 02040 60235, communications-fi@sonera.com, Soneran internetsivujen Uutishuone. Voit seurata meitä myös Twitterissä, @Sonera_uutiset.

Soneran tietoliikenne- viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä.  www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme yhteiskunnan muutosten mukana. Lue lisää meistä www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi