Alisuoriutumisen ja huonon johtamisen avoin käsittely tabuja työyhteisöissä

Viestintäammattilaisten mielestä myös palkkaus- ja palkitsemisasioita pitäisi työpaikoilla käsitellä nykyistä avoimemmin.

Mistä asioista suomalaisilla työpaikoilla vaietaan? Ja mitä vaiettujen vaikeiden asioiden käsittelemiseksi tulisi tehdä? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia tänään yli 260 viestintäammattilaisen voimin Management Institute of Finland järjestämässä Elonmerkki-tapahtumassa, joka pidettiin Helsinki Congress Paasitornissa.

Viestintäammattilaiset nostivat merkittävimmiksi työyhteisöissä vaietuiksi asioiksi alisuoriutumisen työtehtävissä, huonon johtamisen palkka- ja palkitsemisasioissa sekä huonon johtamisen ylipäätään.

Alaiset mentoroimaan pomoja

Viestinnän ammattilaisten mielestä alisuoriutumiseen tulisi puuttua nostamalla kissa rohkeasti pöydälle. Alisuoriutumista tulisi käsitellä suoralla ja rehellisellä, mutta samalla positiivisella tavalla. Myös hyvistä suorituksista tulisi nykyistä enemmän antaa kiitosta. Tarvittaessa myös työtehtävien vaihto tulisi uskaltaa ottaa puheeksi. Jopa työpaikan vaihto ei saisi olla tabu.

Huonosta johtamisesta käytiin paljon keskustelua. Yhdeksi ratkaisuksi johtamisen kehittämiseksi viestinnän ammattilaiset ehdottivat käänteismentoroinnin lisäämistä; esimerkiksi pitkään johtajana työskennelleen mentoreina voisivat toimia nuoremmat johtajat ja alaiset. Ratkaisuksi ehdotettiin myös organisaation sisäiset rajat ylittävää esimieskoulutusta esimerkiksi siten, että esimiehet opettavat toisilleen hyviä käytäntöjä.

Viestintäammattilaiset ehdottivat ratkaisuiksi huonoon johtamiseen palkka- ja palkitsemisasioissa seuraavia asioita: Läpinäkyvyyden lisäämistä työpaikan palkka-asioissa esimerkiksi julkistamalla mediaanipalkat. Palkkausasiat herättäisivät vähemmän pahaa verta työpaikoilla, jos ihmiset olisivat tietoisempia siitä, mitä kaikkia kuluja palkkauksesta työnantajalle aiheutuu. Esimerkiksi palkkauksen sivukuluja voisi avata työntekijöille nykyistä paremmin.

Kolme puhuttavinta tabua ja ratkaisut niihin kerättiin Elonmerkin yleisöltä fasilitoimalla, niin sanotulla 35-mallilla.

Tabuista ja muusta Elonmerkin ohjelmasta käydyn Twitter-keskustelun löydät hashtagilla #elonmerkki.

Elonmerkki on vuosittain järjestettävä viestintäammattilaisten tapahtuma. Elonmerkki järjestettiin nyt 22. kertaa. Tänä vuonna teemana oli Eläköön Dialogi.

Lisätiedot:

Ilari Hylkilä

Elonmerkki-tiimin mediavastaava

Management Institute of Finland MIF Oy

ilari.hylkila@mif.fi
p. 050 350 6918

Management Institute of Finland MIF valmentaa ja konsultoi johtamisen, viestinnän, tietoteknologian hyödyntämisen, asiakkuuksien johtamisen ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittämisessä. MIF on pohjoismaiden suurin liike-elämän ja organisaatioiden koulutus- ja konsultointiyhtiö. www.mif.fi

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Liitteet & linkit