AstraZeneca perustaa pohjoismaisen markkinointiyhtiön

AstraZeneca keskittää Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinointitoimintonsa yhteen pohjoismaiseen markkinointiyhtiöön. Uuden yhtiön pääkonttori perustetaan Ruotsin Södertäljeen.

Pohjoismainen markkinointiyhtiö vastaa jatkossa strategisista ja hallinnollisista tehtävistä, mutta suorat asiakasyhteydet hoidetaan edelleen paikallisten myyntiorganisaatioiden kautta kaikissa neljässä maassa. Näin turvataan laadukas asiakaspalvelu myös tulevaisuudessa.

Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on:
- lisätä yhtiön kilpailukykyä vahvistamalla osaamista juuri niillä osa-alueilla (terveystalous, strateginen markkinoinnin suunnittelu), joiden merkitys on kasvussa.
- taata vahvat paikalliset asiakassuhteet kaikissa neljässä maassa.
- tehdä organisaatiosta mahdollisimman matala ja tehokas keskittämällä hallinnollisia resursseja.

"Yhdistämällä voimamme pystymme vahvistamaan osaamistamme ja syventämään asiantuntemustamme kaikessa tekemisessämme", sanoo Steinar Höeg, uuden pohjoismaisen markkinointiyhtiön toimitusjohtaja.

Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän 660:stä noin 480:een, eikä irtisanomisilta voida välttyä missään maassa. Keskustelut paikallisten ammattiliittojen kanssa on käynnistetty.

AstraZeneca ymmärtää hyvin, kuinka suuria vaikutuksia tällä organisaatiomuutoksella on sekä työntekijöihimme että laajemminkin niihin yhteiskuntiin, joissa toimimme. Tulemme toimimaan vastuullisesti prosessin aikana.

Uusi organisaatio aloittaa toimintansa syyskuun puolessa välissä.


Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.