Pienestäkii-kampanja haastaa yritykset osallistumaan paikallisesti

Pienestäkii –kampanjalla halutaan mahdollistaa turvatumpi koulunkäynti kaikissa Suomen kouluissa. Kampanja haastaa yritykset ottamaan julkisen vallan rinnalla vastuuta koulujen turvallisuudesta.

Pienestäkii- kampanjan nimellä on kahtalainen merkitys: sillä halutaan taata pienten – lasten ja nuorten – turvallinen koulunkäynti. Nimi viittaa myös siihen, että yksittäisen yrityksen kannalta kyse on lopulta pienistä teoista.

Yritysten yhteiskuntavastuusta on kampanjan käynnistäjän, Mirasys Oy:n toimitusjohtajan Jukka Riivarin mukaan tehty liian vaikeasti toteutettava asia. Hän haluaakin omalla esimerkillään herättää yrityksiä vastuullisiin tekoihin. Näillä yritysten mittakaavassa pienillä teoilla koulut saataisiin Suomessa turvalliseksi ja koulukiusaamiseen puututtua entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tehokkaammin.

- Yritysten vastuullisuus ei ole millään lailla ristiriidassa voittoa tavoittelevan yritystoiminnan kanssa. Yritykset toimivat samassa yhteiskunnallisessa ympäristössä kuin yhteisön jäsenetkin, Riivari sanoo. – Yritysten ympäristö muuttuu yhtä lailla turvattomammaksi, mikäli yhteisön turvallisuus kärsii.

Kampanjan tavoitteena on tuoda yrityksen vastuu osaksi paikallisen tason yritystoimintaa. Pienestäkii kannustaa kaikenkokoisia yrityksiä lahjoittamaan omaa osaamistaan paikallisella tasolla, paikallisille kouluille. Riivari painottaa, ettei vastuu koulujen turvallisuudesta ole vain julkishallinnolla vaan myös yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä. Mirasys Oyj ottaa Pienestäkii-kampanjan vetovastuun ja käynnistää sen lahjoittamalla kaikille Suomen kouluille digitaaliseen kameravalvontaan tarvittavat ohjelmistot, joiden arvo on yhteensä noin 6 miljoonaa euroa.

Riivari korostaa, että kameravalvonta ei ratkaise ongelmia, mutta auttaa resurssien oikein suuntaamisessa. - Kun perusasiat ovat kunnossa, kouluissa voidaan panostaa asioihin, joissa ihmistä ei voi korvata, kuten koulukuraattoritoimintaan, Riivari sanoo.

Pienestäkii-kampanjan internetsivustolla esitellään hankkeen idea ja kerrotaan, kuinka hankkeeseen voi osallistua. Tarkoituksena on myös ideoida erilaisia tapoja osallistua turvallisen koulunkäynnin edistämiseen ja tarjota vinkkejä siitä, kuinka monella tavalla yritykset voivat antaa tukensa hyvälle asialle.

Kampanjassa toimii asiantuntijana Suomen Poliisi.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.