Tiedote: TUTKIMUS: SUOMALAISYRITYKSET TAHTOVAT MONITOIMIKONEEN

Lehdistötiedote 3.3.2009 klo. 10:00

Ohjelmistotoimittajat eivät täytä yritysten tarpeita
TUTKIMUS: SUOMALAISYRITYKSET TAHTOVAT MONITOIMIKONEEN

Verkkotoiminnan jatkuva kehitys näkyy tarpeissa, joita suomalainen yritysjohto toivoo markkinoinnin ja myynnin ohjelmistoilta. Ohjelmistoilta kaivataan ennen kaikkea konkreettisia tuloksentekovälineitä. Tällä hetkellä ohjelmistotalot pakottavat asiakkaansa tilaamaan tarvitsemansa työkalut useilta eri palveluntuottajilta, koska heillä ei ole tarjota kokonaisratkaisuja.

Näin kertoo Soprano Oyj:n teettämä kyselytutkimus, joka keräsi 630 vastausta suomalaisyritysten ylimmän johdon sekä markkinoinnin ja myynnin työntekijöiltä yksityiseltä ja julkishallinnon sektorilta. Tutkimus toteutettiin sähköisesti 24.11.–3.12.2008 välisenä aikana. Tutkimuksella kartoitettiin myynnin ja markkinoinnin ohjelmistojen nykytilaa ja tarpeita.

Markkinoinnin ja myynnin ohjelmistoja tuottavat yritykset eivät ole pystyneet vastaamaan olemassa olevaan ohjelmistotarpeeseen. Taantuman aikana halutaan ratkaisuja, jotka nostavat kilpailukykyä ja tuottavuutta. Yritykset miettivät pakon edessä keinoja, jotka tuovat kassaan lisää euroja mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Ihannetilanteessa ohjelmisto on monitoimikone, jolla voi käydä kauppaa, välittää tietoa, kartoittaa ja tutkia. – On itsestään selvyys, että myynti ja markkinointi kuuluvat liiketoiminnassa yhteen. Myös välineiden pitää kulkea käsi kädessä, toteaa verkkoratkaisujen asiantuntija Riitta Auvinen Soprano Oyj:stä.

Bill Gates keksi sen jo kaksikymmentä vuotta sitten

Tutkimustuloksista käy ilmi, että 27 % vastaajista kaipaa perinteisen www-sivuston rinnalle verkkokauppaohjelmistoa ja suoramarkkinointityökalua 30 %. Kaivatuilla ratkaisuilla on mahdollista myös laajentaa markkina-aluetta ja säästää resursseissa. Kolmannes (34 %) yrityksistä haluaisi asiakaslehtensä verkkoon. Melkein puolet (45 %) vastaajista toivoo nettisivutyökaluun lisäominaisuutta, joka mahdollistaa asiakaskyselyjen tekemisen.

Suomalaisyrityksissä halutaan toimiviksi hiottuja markkinoinnin ja myynnin välineitä. Ohjelmistojen tulee olla monipuolisia, helppokäyttöisiä ja valmiita. Pioneerihenki ei viehätä. – Bill Gates ymmärsi jo 80-luvun lopussa, että ohjelmistojen käyttäjät haluavat kokonaisia ratkaisuja, joilla onnistuu monien eri toimintojen tekeminen. Microsoft kehitti ohjelmistopaketin, jolla pystyy kirjoittamaan, piirtämään ja laskemaan. Lisäksi oeri osat toimivat sujuvasti yksiin, huomauttaa Auvinen Soprano Oyj:stä. – Toimiva idea on ollut olemassa jo parikymmentä vuotta, joten pitäisi vain monistaa ja hyödyntää ideaa myös muissa ohjelmistoissa.

Sähköisten välineiden tavoite on positiivisen kassavirran luominen

Suomalaisyrityksissä on jo huomattu, että verkko-ohjelmistojen merkitys myynnin tukena on vahva. Tutkimuksen tulokset tuovat esiin ristiriidan. Kotisivuja pidetään myynnin kannalta tärkeinä: lähes kolmannes (28 %) vastaajista sanoo, että sivujen tärkeä tavoite on tuottaa leadeja. Tästä huolimatta leadien määrää seuraa vain 14 % vastaajista ja leadeista syntyneitä kauppoja vain 8 %.

Markkinoinnin ja myynnin tukivälineistä on yleisesti käytössä kotisivuilla oleva palautelomake (52 %) ja yhteystiedot yhteydenottoa varten (68 %). Silti vain joka viides (18 %) kyselyyn vastanneista sanoo, että kotisivut ovat merkittävä yhteydenpitoväline. Huomattava osa vastaajista (73 %) kertoo, että heidän yrityksensä sivuilla on kävijäseuranta ja että kävijämääriä myös seurataan (70 %). – Luultavasti siksi, että se kuuluu tapoihin, arvelee Auvinen Soprano Oyj:stä – Asiaa ei kuitenkaan ajatella tämän pidemmälle. Sisällöntuotanto kuuluu viestinnän ja markkinoinnin osaajille, mutta sivuston liikenteen muuttaminen positiiviseksi kassavirraksi ei ole kenenkään vastuulla.. – Tästä seuraa se, että esimerkiksi www-sivustot ovat vanhanaikaisia, epäinteraktiivisia ja epäkiinnostavia sähköisiä esitteitä. Pienillä toimenpiteillä sähkösiestä välineestä on helppo tehdä sekä tulosta tuottava markkinointi- että myyntikanava, toteaa Auvinen.

Lisätietoja
verkkoratkaisujen asiantuntija, varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen
Soprano Oyj
p. 041 533 4010
riitta.auvinen@soprano.fi

Soprano Oyj on OMX Helsingin Pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiö tarjoaa helppokäyttöisiä verkkoratkaisuja sekä täyden palvelun viestintäpalveluja. Yhtiön ohjelmistoilla on toteutettu yli 500 verkkokauppaa suomalaisille pk-yrityksille sekä laajoja verkkoliiketoimintaratkaisuja suomalaisille ja kansainvälisille suuryrityksille.

Yrityksestä

Soprano yhdistää verkkokaupan ja viestinnän tulokselliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan koon ja tarpeen mukaan. Konseptoidut tuotteemme ja palvelumme, sekä tarkkaan määritellyt prosessimme tuottavat asiakkaillemme parempaa tulosta.

Multimedia

Multimedia