SOS-Lapsikylä ehkäisee huostaanottoja perhekuntoutuksella

SOS-Lapsikylä ry on ryhtynyt toimiin huostaanottojen ehkäisemiseksi. Yhdistys tarjoaa uutena tukimuotona perhekuntoutusta tilanteissa, joissa on vakava huoli lapsen ja perheen selviytymisestä. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on tukea vanhemmuutta, arjenhallintaa ja koko perheen voimavaroja. Tavoitteena on, että perhe voisi pysyä yhdessä ja huostaanotto voidaan välttää.

SOS-lapsikyläyhdistys aloitti perhekuntoutuksen pilottiprojektina Punkaharjun ja Lapin SOS-lapsikylissä vuonna 2010. Toimintaa on tarkoitus laajentaa vähitellen kaikkiin viiteen Suomessa toimivaan lapsikylään. Perhekuntoutuksella autetaan lasta ja perhettä pysymään yhdessä sekä pyritään ehkäisemään huostaanottoja ja lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle. Mikäli huostaanotto kuitenkin perhekuntoutuksesta huolimatta osoittautuisi välttämättömäksi, perhekuntoutuksessa olleiden vanhempien on luonteva jatkaa yhteistyötä jo tutuksi tulleen SOS-Lapsikylän kanssa. ”Perhekuntoutus on konkreettinen esimerkki SOS-Lapsikylän valitsemasta strategiasta panostaa lastensuojelun sijoituksia ehkäiseviin palveluihin sijoituspaikkojen rinnalla”, sanoo SOS-Lapsikylä ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketola.

Perhekuntoutuksen aikana havainnoidaan ja tuetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, harjoitellaan arjen taitoja ja pyritään vakiinnuttamaan säännöllinen päivärytmi koko perheelle. Lapsikyläyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön ja mahdollisuudet perhekuntoutuksen toteuttamiselle. Vanhemmat, joilta vanhemmuus ja arjen rutiinit ovat hukassa, voivat saada merkittävän tuen ja avun pelkästään jo siitä, että he näkevät, miten lapsikylävanhemmat ja muut lapsikylän työntekijät toimivat arjessa lasten kanssa. Lapsille lapsikylä puolestaan tarjoaa huolenpitoa, turvallisia aikuisia, lapsia varten rakennetun ympäristön, mahdollisuuden harrastuksiin ja koulunkäyntiin sekä ikätovereiden seuraa. Perhekuntoutus voidaan toteuttaa joko koko perheen sijoituksena lapsikylässä tai joissakin tilanteissa myös perheen kotona.

Jos yhdenkin lapsen huostaanotto voidaan ehkäistä sillä, että vanhemmat ja lapsi saavat intensiivistä tukea ja apua perhekuntoutuksella, se on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa. Parhaat tulokset perhekuntoutuksella voidaan saavuttaa silloin, kun se toteutetaan riittävän intensiivisesti ja pitkäkestoisesti sekä oikea-aikaisesti eli riittävän varhain.

Lisätietoja:

Aija Rikala                                          

viestintäpäällikkö

aija.rikala@sos-lapsikyla.fi                 

p. 050 555 2515

                       

Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on maailmanlaajuisen, yksityisen SOS Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä. SOS-Lapsikylä tuottaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita lapsikylissä ja nuorisokodissa. Yhdistyksessä työskentelee noin 160 ammattilaista.

Lapsikylätoimintaa on 132 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

 

 

Yrityksestä

SOS-lapsikyläjärjestö toimii 132 maassa. Lapsikylät tarjoavat maailmalla kodin ja turvallisen kasvuympäristön hätää kärsiville lapsille. Lapsikylissä asuu noin 70 000 lasta, kuten entisiä katulapsia ja aids-orpoja. Suomessa SOS-lapsikylät tarjoavat yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa kuntien huostaanottamille lapsille.

Liitteet & linkit