SOS-LAPSIKYLÄ OSTI ENSIMMÄISET KODIT TAMPEREELTA LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA VARTEN

SOS-Lapsikylän käynnistämä, lastensuojelun perhehoitoa kaupunkiympäristössä tarjoava korttelikodit-hanke on edennyt. Kahdesta ensimmäisestä sijaisperheille tarkoitetusta kodista allekirjoitettiin kauppakirjat 28. kesäkuuta. Nämä Tampereen korttelikotiverkoston kodit tulevat vierekkäisiin kerrostaloihin, uuteen Vuoreksen kaupunginosaan Virolaisen asuntomessualueelle. Kodit avataan käyttöön elokuussa 2012. Tarkoitus on, että Vuoreksen korttelikotiverkosto laajenee 7-8 sijaiskodin suuruiseksi.

SOS-Lapsikylän korttelikotien tarjoama perhehoito mahdollistaa sijaishuollon erityisesti kaupunkialueella asuville lapsille ja sisarussarjoille. Usean lapsen sisarussarjoja on usein vaikea saada sijoitettua tavallisiin sijaisperheisiin. Lapsille on etua siitä, että sisaruksia ei eroteta toisistaan ja että heidät voidaan sijoittaa mahdollisimman lähelle omia vanhempiaan ja verkostojaan.

”SOS-Lapsikylä hankkii perhekoteja mahdollistaakseen sijaisvanhemmuuden niille, joilla ei ole omia, tarkoitukseen sopivia tiloja”, sanoo SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Jari Ketola. ”Nämä jo rakennusvaiheessa perhekodeiksi suunnitellut kodit tarjoavat sijaisperheille hyvät ja toimivat puitteet. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen lastensuojelutoimijoiden kanssa.”

”SOS-lapsikyläjärjestö haluaa olla mukana tuomassa uuteen kaupunginosaan lapsen tarpeet huomioon ottavaa kulttuuria”, sanoo korttelikotihankkeesta vastaava Jukka Kotkavuori SOS-Lapsikylästä. Yksi esimerkki tästä lapsimyönteisestä kulttuurista on korttelikotihankkeen myötä alueelle tuleva lastensuojelun palvelukeskus SOStari. Siitä on tarkoitus tulla alueen tukea tarvitseville lapsille ja perheille paikka, josta voi hakea apua ongelmiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. SOStarissa tehdään yhteistyötä Tampereen kaupungin sosiaalitoimen ja muiden lastensuojelun toimijoiden kanssa.

Yrityskumppanit rahoittivat jo yhden kodin

Toinen ostetuista kodeista on rahoitettu kokonaan SOS-Lapsikylän korttelikotihankkeeseen kohdistetun yritystuen avulla. Kodin rahoittajat, SOS-Lapsikylän kumppaniyritykset Oy Karl Fazer Ab, Dr. Oetker Suomi Oy, Oriflame Oy ja ruotsalainen pääomasijoittaja Ratos AB ovat halunneet laajentaa yhteiskuntavastuutaan antamalla tukensa suomalaiselle lastensuojelutyölle. SOS-Lapsikylän tavoite on saada hanketta tukemaan lisää yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä pystyäkseen auttamaan mahdollisimman monia lapsia ja perheitä Tampereella. ”Uskomme, että korttelikotiverkosto kasvaa Vuoreksen kaupunginosan kasvun myötä”, sanoo Jukka Kotkavuori.

Lisätietoja:                                          

Jukka Kotkavuori                                              Aija Rikala

korttelikodit-hankevastaava                            viestintäpäällikkö

p. 040 500 8198                                               p. 050 555 2515

jukka.kotkavuori@sos-lapsikyla.fi                  aija.rikala@sos-lapsikyla.fi

 

Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on maailmanlaajuisen, yksityisen SOS Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä. SOS-Lapsikylä tuottaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita lapsikylissä ja nuorisokodissa. Yhdistyksessä työskentelee noin 160 ammattilaista.

Lapsikylätoimintaa on 132 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Yrityksestä

SOS-lapsikyläjärjestö toimii 132 maassa. Lapsikylät tarjoavat maailmalla kodin ja turvallisen kasvuympäristön hätää kärsiville lapsille. Lapsikylissä asuu noin 70 000 lasta, kuten entisiä katulapsia ja aids-orpoja. Suomessa SOS-lapsikylät tarjoavat yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa kuntien huostaanottamille lapsille.

Liitteet & linkit