Deloittelle vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE on myöntänyt vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon tänä vuonna Deloittelle yrityksen pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta tavasta kehittää vapaaehtoistoimintaa.

Deloitte on konseptoinut vapaaehtoistoimintaansa jo vuosien ajan monipuolisin tavoin ja aidossa yhteistyössä muun muassa järjestökumppaneiden kanssa.

Jokainen yrityksen työntekijä voi käyttää yhden työpäivän vuodessa vapaaehtoistoimintaan. Työyhteisö tekee yhteisvoimin vapaaehtoistempauksia, joissa on mm. viety Ruskeasuon koulun erityisoppilaita Kiasmaan ja lastenklinikan potilaita läheisineen Korkeasaareen.

Työntekijät ovat myös osallistuneet vapaaehtoisina kouluttajina maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen ja tukeneet yhteistyöjärjestöjään pro bono -ehtoisesti asiantuntijapalveluilla.

Uusimmassa vapaaehtoishankkeessaan Deloitte tukee vähävaraisten perulaisnuorten kouluttautumista, elämäntaitoja, työllistymistä ja yrittäjyyttä yhdessä Suomen lasten ja nuorten säätiön sekä paikallisen kumppanin CEDRO:n kanssa.

Palkintoperustelujen mukaan Deloitten vapaaehtoistoiminnassa otetaan monipuolisten kumppanuuksien kautta huomioon hyvinvoinnin eri osatekijät: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen näkökulma. Kumppaneiden mielestä yhteistyö vapaaehtoisuuden ja molemminpuolisen kunnioituksen hengessä on yksi parhaita järjestön ja yrityksen yhteistyön malleja.

SOSTEn mukaan Deloitten konseptoitu vapaaehtoistoiminta on vahva osoitus sosiaalisesta yhteiskuntavastuusta.

Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto jaetaan valtakunnallisena vapaaehtoisten päivänä 4.12., jolloin valtakunnalliset järjestöt juhlivat vapaaehtoistoimintaa rakentamalla eri puolilla Suomea niin pitkiä käsikädessä-ketjuja kuin suinkin mahdollista.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Teppo Rantanen, Deloitte, puh. 0400 235 442
Minja Nieminen, Deloitte, minja.nieminen@deloitte.fi
viestintäjohtaja Sari Siikasalmi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, puh. 050 352 1073

Lisätietoa vapaaehtoisten päivästä:
http://www.vapaaehtoistenpaiva.fi/

https://www.facebook.com/vapaaehtoistenpaiva

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on uusi valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.