Ehkäisevästä työstä ei pidä tinkiä tiukassa taloustilanteessa

Valtio päättää ennaltaehkäisevän työn käytännön edellytyksistä kahden seuraavan kuukauden kuluessa. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE on huolissaan koko ehkäisevän toiminnan tulevaisuudesta päättäjien pohtiessa valtion budjetin säästökohteita.

Hallituksen hyvinvointitalouspäätösten sarja alkaa tänään, kun esitys Raha-automaattiavustusten jakamisesta järjestöille tulee valtioneuvoston käsittelyyn. Säästöistä keskustellaan helmikuussa hallitusohjelmakauden puoliväliarvioinnin yhteydessä ja päätöksiä leikkauskohteista tehdään budjetin kehysriihessä maaliskuun lopulla.

– Tiukan taloustilanteen takia on toki ymmärrettävää, että valtion budjettiin on tehtävä sopeutuksia, mutta ne pitää tehdä harkiten ja kestävällä tavalla, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

– Kun säästöpäätöksiä tehdään pala kerrallaan, on iso riski ryhtyä säästämään väärästä päästä eli sieltä, missä asioihin ajoissa tarttumalla erittäin kohtuullisin kustannuksin ehkäistään paljon isompia kustannuksia, hän toteaa.

SOSTEn mukaan sekä valtiolla että kunnissa tulisi erityisesti tiukassa taloustilanteessa olla rohkeutta investoida esimerkiksi suomalaisten ikääntymisestä koituvien ongelmien ehkäisyyn. Tällaisia ovat mm. näkö- ja kuulo-ongelmien vaikutukset ikäihmisten toimintakykyyn.

– Puhetta varhaisesta puuttumisesta hallitsevat usein elämäntapojen muutos ja yksilön vastuu. Käytännössä ongelmien ehkäisy vaatii yhteisöllisiä keinoja puuttua yksinäisyyteen, eriarvoisuuteen ja osattomuuden kokemuksiin, Kiukas toteaa.

– Järjestöt ovat erikoistuneet näiden keinojen kehittämiseen ja vertaistuen tarjoamiseen. Inhimillisen perusarvonsa lisäksi tämä toiminta tuottaa taloudellista hyötyä vähentäessään sairauksia, sosiaalisia ongelmia ja palveluntarvetta.

Lisätietoja:

Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 5924 287

Valtion leikkaukset järjestöiltä

  • Valtio on jatkuvasti leikannut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosuutta RAY:n tuotosta.
    • Kehyskaudella 2013-16 valtion budjetista on päätetty siirtää 30 miljoonaa euroa pysyvästi muihin tarkoituksiin kuin järjestöjen auttamistyöhön.
    • Valtionkonttorille veteraanien kuntoutukseen siirretään vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.
  • Lisäksi arpajaisveroa on nostettu viidestä 12:een prosenttiin vuosina 2001-2012.

Mitä on järjestöjen ehkäisevä työ?

  • kaikki valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät ehkäisevää työtä
  • tärkeintä se on potilas-, päihde-, mielenterveys- ja lastensuojeluyhdistyksille sekä vanhusten parissa toimiville yhdistyksille
  • tärkein tavoite on syrjäytymisen ehkäisy
  • lisäksi tavoitteena on mm. tukea työ- ja toimintakykyä, mielenterveyttä ja sosiaalisten verkostojen muodostumista

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Avainsanat:

Lainaukset

Kun säästöpäätöksiä tehdään pala kerrallaan, on iso riski ryhtyä säästämään väärästä päästä eli ennaltaehkäisystä.
Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE