Järjestöbarometri 2012: Työttömien yhdistykset ahdingossa

Työttömien yhdistysten toimintaedellytykset ovat romahtaneet kolmessa vuodessa, mikä näkyy Järjestöbarometrissa nyt ensimmäistä kertaa yhdistysten ahdinkona. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut 45 %, huomauttaa pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

Järjestöbarometrin mukaan sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten nykytila ja tulevaisuudennäkymät ovat hyvin positiiviset. Poikkeuksen muodostavat työttömien yhdistykset, joista lähes puolet kertoo toimintansa supistuvan.

44 prosenttia työttömien yhdistyksistä on menettänyt rahoituslähteitään. Yli puolet on joutunut vähentämään henkilöstöään, käytännössä usein tukityöllistettyjä. Lähes joka kolmas ennakoi taloustilanteensa edelleen huononevan.

Työttömien yhdistykset ovat järjestökentän suurimpia pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäjiä yhdessä päihdeyhdistysten kanssa.

Vaikeimmin työllistyvien tuki vähenee

Työ- ja elinkeinotoimistojen määrä vähenee ensi vuonna. Jo tänä vuonna ne totesivat Sosiaalibarometrissa, ettei niillä ole resursseja vastata henkilöasiakkaiden tarpeisiin.

– Juuri järjestöillä on ollut suuri rooli kaikkein vaikeimmin työllistyvien parissa tehtävässä työssä. Heidän asemansa vaikeutuu helposti entisestään, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Viime vuosina valtio on leikannut yhdistysten työllistämistukea. Parhaillaan käsittelyssä on esitys, joka siirtäisi vuokra- ja laitehankintakulut työllistävän tahon maksettavaksi työllisyyspoliittisia avustuksia myönnettäessä.

Kiukkaan mukaan esitys vaikeuttaisi kaikkien työllistävien yhdistysten toimintaa.

– Valtion olisi päinvastoin syytä varata yhdistyksille lisää työllisyysmäärärahoja ensi vuoden budjettiin. Työttömyysprosentti on korkea, irtisanomisuutisia tulee lähes päivittäin ja pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa 62 400 eli 45 % enemmän kuin kolme vuotta sitten, Vertti Kiukas sanoo.

– Samaan aikaan myös muuta yhdistysten rahoitusta siirretään niiltä pois. Tämä on taas yksi esimerkki siitä, miten juhlapuheissa järjestöjä arvostetaan ja käytännössä niiden toimintaedellytyksiä heikennetään. Siitä on tultava loppu, Kiukas vaatii.

Hänen mukaansa on epärealistista ottaa työllisyyspoliittisten toimien vaikuttavuuden kriteeriksi pelkästään avoimille työmarkkinoille työllistyminen.

– Meillä on suuri joukko ihmisiä, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille vaatii pitkäjänteistä työtä. Käytännössä tätä työtä tekevät lähes yksinomaan järjestöt. Jos ne poistuvat kartalta, työ jää tekemättä, Kiukas toteaa.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, puh. 040 5924 287, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
erikoistutkija Juha Peltosalmi, puh. 040 829 8959, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Liitteessä taustatietoa sosiaali- ja terveysyhdistysten tilanteesta.
Järjestöbarometri 2012 -raportin voi selata myös verkossa.

Järjestöbarometri on vuodesta 2006 vuosittain tehty tutkimus sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta. Barometrikyselyyn vastaavat alan valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajat, aluetyöntekijät ja paikallisyhdistykset. Järjestöbarometrin toteuttaa nykyisin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 alan järjestöä ja yhteisöä. www.soste.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Työllistyminen avoimille työmarkkinoille vaatii usein pitkäjänteistä työtä, jota käytännössä tekevät lähes yksinomaan järjestöt.
Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE