Järjestöt pettyneitä sote-uudistuksen viivästymiseen

Perustuslakivaliokunnan tämänpäiväinen lausunto, joka ainakin väliaikaisesti kaataa sote-uudistuksen, on pettymys sote-alan järjestöille.

Uudistuksen jatkaminen olisi ollut tarpeellista kansalaisten peruspalveluiden turvaamisen kannalta.

”Uudistuksen siirtyminen vaalien jälkeiseen aikaan on paha takaisku. Uudistusta on valmisteltu jo useita vuosia ja kaikkia osapuolia, myös kuntia, on kuultu useaan otteeseen. Eduskunnalla olisi ollut kaikki edellytykset tehdä asiasta päätös”, sanoo sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Ei tämänkaltaista yhteiskunnallista uudistusta voi suunnitella etukäteen viimeistä pilkkua myöten. On pakko hyväksyä se, että osa ongelmista ratkotaan myöhemmin.”

”Palveluiden alueelliset laatuerot Suomessa kasvavat koko ajan. Kuntien sote-palveluihin käyttämät rahamäärät vaihtelevat jo nyt erittäin voimakkaasti. On ihmeellistä, että perustuslakivaliokunta ei juuri lainkaan tunnu pohtivan perustuslain takaamaa oikeutta yhdenvertaisiin sote-palveluihin”, Kiukas sanoo.

”On myös hyvä muistaa, että tälläkin hetkellä monet palvelut tuotetaan kuntayhtymissä – voidaan kysyä, mikä on pienen kunnan vaikutusvalta esimerkiksi HUS:ssa.”

Perustuslakivaliokunta arvioi tänään, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnan uusinkaan esitys ratkaissut kuntien autonomiaa koskevia ongelmia.

Lisätietoja:
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 260 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.