Rahapelien avaaminen ulkomaisille peliyhtiöille lisää pelihaittoja

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE suhtautuu erittäin kriittisesti siihen, että suomalaiset rahapelimarkkinat avattaisiin ulkomaisille yrityksille. Rahapelimonopolista luopuminen ja lisenssijärjestelmän käyttöönotto lisäisi pelihaittoja ja vaarantaisi järjestöjen hyvinvointityön rahoituksen.

Mikäli pelimarkkinat avattaisiin yksityisille yrityksille 20 prosentin verolla, täytyisi markkinoiden kasvaa kolminkertaiseksi, jotta se tuottaisi valtiolle saman verran kuin monopoli. Tämä edellyttäisi aggressiivista markkinointia ja lisäisi ongelmapelaamista.

Tuoreimman väestökyselyn mukaan Suomessa on noin 110 000 ongelmapelaajaa. Tällä hetkellä valtion ohjauksessa ja monopolioikeudella toimivat peliyhtiöt RAY, Veikkaus ja Fintoto edellyttävät vahvaa tunnistautumista ja pelirajojen asettamista, pelitilin koko on säännelty ja rahansiirrot yöaikaan on estetty.

”On erittäin aiheellista kysyä, olisiko yksityisillä, kansainvälisillä peliyhtiöillä todella vastaava intressi pelihaittojen ehkäisyyn”, kysyy SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Esimerkiksi Britanniassa pelihaitat ovat kaksinkertaistuneet lisenssijärjestelmän myötä. Lisäksi on huolestuttavaa, että 23 % tuotoista tulee Britanniassa ongelmapelaajilta, kun vastaava luku Suomessa on tällä hetkellä 5 %.

Lisenssijärjestelmän käyttöönotto vaarantaisi myös pitkäkestoisen työn suomalaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen. Vuonna 2011 pelimonopoliyhtiöt tulouttivat yli 917 miljoonaa liikuntaan, nuorisotyöhön, hyvinvointi- ja vapaaehtoistoimintaan sekä esimerkiksi veteraanien kuntoutukseen.

”On selvää, että lisenssijärjestelmässä yksityisten peliyhtiöiden tuotot ohjautuisivat pois Suomesta. 20 - 25 %:n lisenssiverotuotto ei millään matematiikalla vastaa nykyisten peliyhtiöiden 70 %:n tuloutusta”, Kiukas toteaa.

”Esimerkiksi Tanskassa rahapelien tuloutukset ovat laskeneet, kun pelimarkkinat avattiin. Tilanteesta hyötyvät vain peliyhtiöiden kasvottomat omistajat eivätkä enää kansalaiset.”

SOSTE toivoo, että keskustelu asiasta jatkuu.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Lainaukset

On erittäin aiheellista kysyä, olisiko yksityisillä, kansainvälisillä peliyhtiöillä todella vastaava intressi pelihaittojen ehkäisyyn.
Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE