SOSTE: Leikkaukset osuvat kipeästi työttömiin lapsiperheisiin

”Kestävä hyvinvointi vaatii kestävän talouden: ilman julkisen talouden kohtuullista tasapainoa hyvinvointia ei voida ylläpitää. Tasapainotus olisi kuitenkin tehtävä oikeudenmukaisesti”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Hallitus on tähän asti onnistunut kaventamaan tuloeroja ja pystynyt jossain määrin helpottamaan pienituloisten asemaa. Nämä investoinnit ovat olleet paitsi tarpeen inhimillisesti, myös järkeviä taloudellisesti, sillä pienituloiset käyttävät tulonsa kulutukseen.

Esitetty budjettikehys kääntää hyvän suunnan ja leikkaa sosiaaliturvaa huolestuttavalla tavalla: lapsilisiä esitetään leikattavan kaikilta yli 8 prosenttia eli 110 mijoonaa euroa, työttömyysturvaa leikataan 50 mijoonaa ja sosiaaliturvaindeksit jäädytetään kolmen neljänneksen osalta.

”Työtöntä lapsiperhettä kuritetaan kolmea kautta: lapsilisiä leikataan, työttömyysturvaa leikataan, asumistuki ei nouse kustannusten tahdissa. Näin ei rakenneta kestävää kasvua ja hyvinvointia." SOSTE odottaa, että hallitus uskaltaa edelleen panostaa eniten tukea tarvitseviin, toteaa Kiukas.

Lisätietoja:
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287 vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Avainsanat:

Lainaukset

Työtöntä lapsiperhettä kuritetaan kolmea kautta.
Vertti Kiukas