SOSTE: Sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan vain riittävän isoilla harteilla

Kuntalaisten oikeus hyvinvointiin ja palveluihin toteutuu vain, jos Suomessa on vahvat, elinvoimaiset kunnat, toteaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE. Järjestön kuntapäättäjille tekemän kyselyn mukaan valoisimpana hyvinvoinnin tulevaisuus nähdään 10 000–20 000 asukkaan kunnissa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys kartoitti ensimmäisenä uusien kuntavaltuutettujen näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta.

Kyselyn mukaan kuntansa sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuteen suhtautuvat positiivisimmin 10 000–20 000 asukkaan kuntien päättäjät. Sekä isommissa että pienemmissä kunnissa on enemmän palveluista huolestuneita päättäjiä.

– Suomeen tarvitaan vahvat ja elinvoimaiset peruskunnat, joiden talous on vakaa ja elinkeinorakenne monipuolinen. Tällöin ei tarvitse leikata hyvinvointipalveluista tai nostaa kuntaveroprosenttia yli kolmeenkymmeneen kuten on laskettu, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

SOSTEn tekemän kyselyn mukaan kuntapäättäjät suhtautuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuteen yllättävänkin positiivisin odotuksin. Myös niissä kunnissa, joiden talous on heikossa kunnossa, selvästi yli puolet (57 %) pitää alan palvelujen tulevaisuutta vähintään jokseenkin valoisana.

Tilastokeskuksen tällä viikolla julkistamien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät edellisvuodesta 767 miljoonaa euroa. Yhä useamman kunnan vuosikate jäi negatiiviseksi ja velkaantuminen jatkoi kasvuaan.

SOSTEn hallitus jätti lausuntonsa kuntarakenneuudistuksesta ministeri Virkkuselle. SOSTEn mielestä kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa tulee päästä ratkaisuun, jossa kansalaiset voivat luottaa kuntien toimintakykyyn, palvelujen yhdenvertaisuuteen, arjen sujuvuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

– Käytännössä se vaatii rohkeutta rakenteellisiin uudistuksiin kuntalaisten hyvinvointia uhkaavien leikkausten tai jatkuvien veronkorotusten sijaan, sanoo Vertti Kiukas.

Liitteenä SOSTEn kuntapäättäjäkyselyn tiedot sekä SOSTEn lausunto kuntarakenteesta.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Lainaukset

SOSTEn kysely uusille valtuutetuille
Kuntapäättäjät suhtautuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuteen yllättävänkin positiivisin odotuksin.