SOSTE budjettiehdotuksesta:Tiukkenevassa taloustilanteessa etusijalle ihmisten hyvinvointi

Valtiovarainministeriö laski talouskasvuennustettaan merkittävästi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas on erittäin huolestunut talousnäkymien heikkenemisestä, sillä mahdollinen taantuma kasvattaa entisestään jo nyt mittavaa eriarvoisuutta ja asettaa kasvavia paineita ylikuormittuneille sosiaali- ja terveyspalveluille. SOSTE vaatii, että järjestötyölle tärkeiden RAY:n tuottojen siirtäminen valtion kassaan perutaan eikä leikkauksia kuntien valtionosuuksiin tehdä. Myönteistä on sosiaaliturvan indeksikorotusten aikaistaminen.

Kuntien lakisääteiset palvelut muodostavat hyvinvoinnin perustan, jota täydentävät sosiaali- ja terveysalan järjestöjen erityisosaaminen sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta. Valtionosuuksien leikkaaminen ja tiukka taloustilanne kasvattavat Kiukkaan mukaan järjestöjen roolia hyvinvointi- ja terveysalan osaajina. Silti samaan aikaan RAY:n vuosittaisista tuotoista on määritelty siirrettäväksi kehyskauden loppuun 30 miljoonaa euroa pysyvästi muihin tarkoituksiin kuin järjestöjen auttamistyöhön.

– Kokonaisuus vetää nyt kummallisesti ristiin. Järjestöille pedataan samalla suurempaa roolia hyvinvointi- ja terveysasiantuntijoina, mutta niiden auttamistyön määrärahoista eli RAY:n tuotoista kaapataan valtion kassaan iso summa. Ei voi olla oikea suunta, että vuonna 2016 jopa 40 % RAY:n tuotoista suunnattaisiin muuhun kuin kansalaisjärjestölähtöiseen auttamistyöhön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa Kiukas.

SOSTEn Sosiaalibarometrin mukaan sosiaali- ja terveyssektoriin budjetoidaan joka viidennessä kunnassa liian vähän eli merkittävällä osalla kunnista on jo nyt suuria vaikeuksia hoitaa kasvavia lakisääteisiä palveluvelvoitteitaan. Nyt supistukset kurjistavat kuntien peruspalveluita edelleen jopa yli miljardilla eurolla. Tätä ei Kiukas hyväksy.

– Tiukkoina aikoina on pystyttävä hyödyntämään olemassa olevia voimavaroja sekä vahvistamaan ennaltaehkäisevää toimintaa, vertaistukea ja osallisuutta sekä uusia kumppanuuksia esimerkiksi kuntatoimijoiden kanssa. Kuntien toimintakyky pitää säilyttää, eikä järjestöjen ennaltaehkäisevästä työstä pidä tehdä sijaiskärsijää valtiontalouden paikkaustalkoissa. Hyvinvoivat ihmiset ja kestävä talous kulkevat käsi kädessä hyvinvointitaloudessa, toteaa Kiukas.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
        
Pääsihteeri Vertti Kiukas            
040 558 6901, vertti.kiukas@soste.fi    

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on uusi valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Lainaukset

Kuntien toimintakyky pitää säilyttää, eikä järjestöjen ehkäisevästä työstä pidä tehdä sijaiskärsijää valtiontalouden paikkaustalkoissa.
Vertti Kiukas, SOSTE