SOSTE budjettiesityksestä: Kehittämis- ja investointirahat suunnattu yksipuolisesti

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn mukaan tänään julkistettu budjettiesitys kertoo vanhakantaisesta suhtautumistavasta sosiaali- ja terveysalaan. Budjettiesityksen kehittämis- ja investointirahoja kohdennetaan teknologiaan ja teollisuuteen, vaikka hyvinvointisektori on yksi Suomen suurimpia kasvualoja ja työllistäjiä.

”On vanhakantaista ajatella, että työ- ja elinkeinoministeriö tekee kovia teollisuusjuttuja ja sosiaali- ja terveysasiat hoidetaan sosiaali- ja terveysministeriössä”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Tällainen siiloutuminen on purettava. Tarvitsemme hyvinvointitaloutta, jossa voivat hyvin sekä ihmiset että talous. Sen rakentamisessa oleellinen rooli on kaikilla: järjestöillä, yrityksillä ja julkisella sektorilla. Tämä vaatii uudenlaista yhteistyötä, palvelukentän uudistamista, innovaatioita ja rahoitusmahdollisuuksia”, Kiukas toteaa.

SOSTE on huolissaan siitä, miten julkisen talouden pysyvä alijäämä vaikuttaa hyvinvointiin. Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan valtion velka kasvaa ensi vuonna 98 miljardiin euroon.

”Velkaantumiskierre on katkaistava ja kansalaisille taattava oikeus laadukkaisiin hyvinvointipalveluihin. Siksi kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus on toteutettava nopealla aikataululla ”, Kiukas sanoo.

”Tärkeää on siirtää painopistettä kalliista korjaustoimista ennaltaehkäisevään työhön. Se ei käytännössä onnistu, ellei hyvinvointi-investointien kustannusvaikutusten arviointia pystytä kehittämään ja rakenteita uudistamaan asiakkaiden tarpeista lähteviksi. Siinä meillä sosiaali- ja terveysjärjestöissä on vahvaa osaamista.”

SOSTE löytää budjettiesityksestä hyvinvoinnin näkökulmasta myös kiitettävää. Osatyökykyisten työllistymiseen on luvassa toimia ja rahoitusta. Työelämään kiinnittymistä edistävät myös sosiaalinen asuntotuotanto, erityisryhmien asumiseen kohdennettu korkotuki ja investointiavustukset.

Lisätietoja:
pääsihteeri Vertti Kiukas, puh. 040 5924 287

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.