SOSTE ja jäsenjärjestöt budjettiriihestä: Terveyden edistämisen määrärahojen leikkaus tulee kalliiksi

Terveyden edistämisen määrärahoista aiotaan budjettiesityksen mukaan leikata viidennes eli noin miljoona euroa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry jäsenjärjestöineen vastustaa leikkausta ehdottomasti. Kyse on lyhytnäköisestä säästämisestä, joka kasvattaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on yksi hallituksen painopistealueista. Hallitus on luvannut puuttua tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroihin mm. panostamalla sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Käytännössä kuitenkin tehdään lyhytnäköisiä päätöksiä, joiden seurauksena hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat. Taloudellisesti tiukkoina aikoina on pystyttävä vahvistamaan ehkäisevää toimintaa, sillä muuten joudutaan tekemään kalliita korjaavia toimia tulevaisuudessa.

– Nyt on aika näyttää, että puheilla ennaltaehkäisyyn panostamisesta on katetta. On erittäin lyhytnäköistä säästää nyt vähän ja maksaa myöhemmin moninkertainen lasku. Terveyden edistämisen määrärahat ovat investointi tulevaan hyvinvointiin, eivät kuluerä, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Valtion talousarvion vuosittainen terveyden edistämisen määräraha on monille tahoille tärkeä väylä hakea avustusta kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitettavat hankkeet kytkeytyvät kansallisiin terveyden edistämisen ohjelmiin ja tukevat siten mm. hallitusohjelman täytäntöönpanoa.

Esimerkiksi vuonna 2012 hankkeiden joukossa on lukuisia lapsia ja nuoria koskevia hankkeita. Lisäksi yli puolessa hankkeista on otettu sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen huomioon.

Terveyden edistämisen määrärahasta myönnetään valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määräraha on tarkoitettu kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin sekä ohjelmiin.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, 040 5924287, vertti.kiukas@soste.fi

Kannanoton allekirjoittajat:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä jäsenjärjestöistä

Ensi- ja turvakotien liitto ry, Hengitysliitto ry, Iholiitto ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö rs, Sininauhaliitto ry, SOVATEK-säätiö rs, Suomen Joogaliitto ry, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Syöpäpotilaat ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Terveyden-hoitajaliitto STHL ry, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry – Suomen Tule ry, Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH ry, UKK-instituutti

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on uusi valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Avainsanat:

Lainaukset

On erittäin lyhytnäköistä säästää nyt vähän ja maksaa myöhemmin moninkertainen lasku.
Pääsihteeri Vertti Kiukas