SOSTE kannattaa rahapeliyhtiöiden yhdistämistä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE suhtautuu myönteisesti suunnitelmiin kolmen rahapeliyhtiön yhdistämisestä. Suomalainen rahapelijärjestelmä on sosiaalinen innovaatio, jolla ehkäistään pelihaittoja ja vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Kummankin tavoitteen kehitysnäkymä on myönteisempi yhteisessä yhtiössä. 

Rahapelimonopolit ovat osoittautuneet toimivaksi tavaksi vähentää pelaamisen yhteiskunnallisia haittoja. Kolmen monopoliyhtiön fuusiosta keskustellut SOSTEn hallitus pitää tärkeänä, että yhden yhtiön mallissa jatketaan määrätietoisesti pelihaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Se, että koko pelivalikoima on yhdessä kontrollissa, helpottaa tätä työtä.

Peliyhtiöiden yhdistämisen tärkein tavoite on turvata järjestöjen työ erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen mielestä järjestösektoreiden yhteistyön lisääminen on varteenotettava keino vastata hyvinvointiyhteiskunnan kasvaviin haasteisiin tulevaisuudessa.

Yhden yhtiön mallissa on lisäksi huolehdittava siitä, että eri yhtiöiden edunsaajien suhteellinen osuus jaettavasta tuotosta säilyy nykyisellään. SOSTEn mielestä edunsaajatyöryhmän esittämä jakosuhde on oikeudenmukainen, läpinäkyvästi perusteltu ja tarjoaa paremman ennusteen avustusten kasvusta kuin nykymalli. Tuotonjaossa tärkeää on järjestöjen autonomian kunnioittaminen ja turhan byrokratian vähentäminen.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Vertti Kiukas, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTEn hallituksen kannanotto fuusion puolesta hyväksyttiin 23.3.2015

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 260 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.