SOSTE-palkinto sähköiselle hyvinvointikertomukselle

JULKAISUVAPAA KLO 14.00

Ensimmäinen hyvinvointitalouden edistämisestä jaettava SOSTE-palkinto on myönnetty kuntien sähköiselle hyvinvointikertomukselle. Palkinnon ottavat vastaan tänään Kuntaliiton erityisasiantuntijat Soile Paahtama ja Anne Sormunen.

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE haluaa palkinnolla kiinnittää myönteistä huomiota hyvinvoinnin ja talouden suhteeseen sekä hyvinvointi-investointien merkitykseen.

SOSTE-palkinnon perustelujen mukaan hyvinvointikertomus nostaa hyvinvointinäkökulman aiempaa paremmin osaksi kunnan strategista ja taloudellista johtamista ja päätöksentekoa. Se myös auttaa suuntaamaan taloudellisia resursseja hyvinvoinnin kehittämisen kannalta järkevästi.

Lisäksi hyvinvointikertomus kiinnittää huomiota ehkäisevään ja edistävään toimintaan, tekee hyvinvoinnin eri ulottuvuuksista keskenään vertailukelpoisia sekä integroi talous-, toiminta- ja hyvinvointitietoja yhdeksi työkaluksi.

Hyvinvointikertomuksesta tuli lakisääteinen 2011. Kertomuksen kehittämistyö on myös hyvä esimerkki verkostomaisesta työotteesta ja kyvystä rakentaa yhteyksiä hyvinvointitoimijoiden kuten kuntien, järjestöjen, valtion ja tutkimuslaitosten välille.

Täysimittaiseen hyödyntämiseen vielä matkaa

SOSTEn Sosiaalibarometri 2014 selvitti hyvinvointikertomusten käyttöä kunnissa. Viime vuodenvaihteessa tehdyssä kyselyssä 71 % kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista ilmoitti, että omassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on tehty hyvinvointikertomus.

Sotejohtajien mukaan kertomuksesta on eniten hyötyä kuntalaisten tarpeiden tunnistamisessa sekä palveluvajeiden havaitsemisessa. 48 % heistä kertoi, että hyvinvointikertomuksessa on hyödynnetty kokemustietoa.

”Hyvinvointikertomuksen merkitys palvelutarpeiden ja -vajeiden tunnistamisessa kasvaa entisestään uusien sotealueiden vuoksi”, arvioi pääsihteeri Vertti Kiukas. ”Viimeistään silloin kertomuksen tulisi olla käytössä koko Suomessa.”

”Myös kokemustiedon keräämistä on vielä varaa lisätä. Hyvä väylä tähän ovat järjestöt, joita esimerkiksi Oulussa jo hyödynnetään mallikkaasti.”

Lisätietoja hyvinvointikertomuksesta:
erityisasiantuntija Anne Sormunen, Kuntaliitto, puh. 050 576 0967, anne.sormunen@kuntaliitto.fi

Lisätietoja SOSTE-palkinnosta:
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, puh. 040 592 4287

SOSTEn Sosiaalibarometri 2014 tulostiivistelmä hyvinvointikertomuksesta liitteenä.
Kuva SOSTE-palkinnosta liitteenä. Kuvaaja: Veikko Somerpuro.

Oulun malli lyhyesti

www.hyvinvointikertomus.fi

Mikä palkinto?

  • Nyt ensimmäistä kertaa jaettu SOSTE-palkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä.
  • Palkinnon myöntää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
  • Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee STM:stä, puheenjohtaja Ann Selin PAM:sta, toimittaja Jenny Jännäri Kauppalehdestä sekä puheenjohtaja Tor Jungman SOSTEsta. Raadin sihteerinä toimi SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Multimedia

Multimedia