SOSTE rahapeliselvityksestä: aikalisä on viisas päätös

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE kiittää sisäministeriön päätöstä selvittää suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoiset ratkaisumallit. Järkevää olisi tosin ollut ottaa järjestöt tiiviimmin mukaan selvitystyöhön, sanoo pääsihteeri Vertti Kiukas.

”On viisasta ottaa aikalisä rahapeliyhteisöjen mahdollisen fuusion vaikutusten selvittämiseksi ja kunnollisten pohjatietojen hankkimiseksi”, Vertti Kiukas toteaa.

Sisäministeriön mukaan maaliskuun puoliväliin mennessä valmistuvan selvityksen lähtökohta on säilyttää edunsaajien asema rahapelituottojen jaossa nykyisellään.

”Jatkossa edunsaajien on voitava yhteistuumin määritellä tuoton jakoon liittyvät kysymykset”, Kiukas vaatii.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisen fuusion syntyessä edunsaajien on saatava määritellä jakosuhdelaki – toki läpinäkyvin ja yhteisesti hyväksytyin perustein – ja avustuskäytäntöjen ja jakoprosessin on oltava yhteisiä kaikille järjestöryhmille”, hän sanoo.

”Lisäksi järjestöjen on voitava vaikuttaa avustusten jakoprosessiin jatkossakin. On syytä muistaa, että järjestöt ovat olemassa jäseniään varten ja sosiaali- ja terveysjärjestöt erityisesti työskentelevät heikoimmassa asemassa olevien puolesta.” 

Ks. sisäministeriön tiedote asiasta

Lisätietoja:
pääsihteeri Vertti Kiukas, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 260 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.