Vuoden Innopalkinto Lappiin Visioverkko-toimintamallille

Vuoden 2013 Innopalkinto on myönnetty Lapin ensi- ja turvakodin Visioverkko-toimintamallille. Etäyhteydellä toteutettu työskentelytapa helpottaa perheiden tulemista ensikotiin ja auttaa äitiä valmistautumaan vanhemmuuteen ja luomaan myönteistä suhdetta vauvaan jo odotusaikana. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon valtiosihteeri Pia Pohja luovutti Innopalkinnon toiminnanjohtaja Pirjo Kairakarille tänään Innomarkkinoilla Helsingissä.

Palkinnon myöntäneen Innokylän perustelujen mukaan Visioverkko vastaa tärkeään yhteiskunnalliseen haasteeseen: palvelujen tavoitettavuuteen ja saatavuuteen. Visioverkko kuroo umpeen pohjoisen pitkiä välimatkoja ja tarjoaa asiakkaille vuorovaikutteisen, helppokäyttöisen palvelukanavan, joka rohkaisee antamaan palautetta.

Toimintamalli on toteutettu asiakaslähtöisesti ja huolellisesti, ja se on levinnyt myös muihin palveluihin. Lappilaiset Innotuutorit ovat olleet aktiivisesti käyttämässä Innokylää ja kehittämässä mallia.

”Toivomme, että Visioverkko-toimintamalli kannustaa myös muita alueita kehittämään palveluita joustavammiksi ja etäyhteyksissä toimiviksi,” sanoo Lapin ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari.

”Lappi on pinta-alaltaan kolmasosa Suomea, mikä asettaa avun ja tuen saamiselle omat haasteensa. Lapin väestöstä vähän yli 20 % asuu kylissä ja maaseudulla. Taajamissa ja taajamien lievealueilla asuu noin 80 %. Harva asutus yhdistettynä pitkiin välimatkoihin asettaa haasteita kuntien palvelujen järjestämiselle. Pelkästään perusterveydenhuollon yöpäivystykseen voi matkaa kertyä parisataa kilometriä. Pitkät välimatkat vaikeuttavat mahdollisuutta hyödyntää palveluita, mikä voi lisätä palveluista syrjäytymisen riskiä,” toteaa Kairakari.

”Tarvitsemme juuri tällaisia innovaatioita. Osaamiseen ja myös uuteen teknologiaan perustuen on mahdollista luoda kokonaan uusia toimintamalleja, jotka säästävät voimavaroja ja toimivat asiakkaan tai potilaan kannalta paremmin. Sähköiset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa vielä verrattain vähän hyödynnettyjä”, sanoo valtiosihteeri Pia Pohja.

Innopalkinto jaettiin toista kertaa

Innokylä myönsi Innopalkinnon tänä vuonna toista kertaa. Kilpailun myötä Innokylä haastaa sosiaali- ja terveysalan toimijoita etsimään ja kuvaamaan sekä hankkeissa että perustyössä syntyneitä toimintamalleja.

”On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon parhaat käytännöt ja uudet toimivat mallit jaetaan kaikkien käyttöön. Pieni maa voi säästää sillä voimavaroja ja parantaa palvelujen laatua. Innokylä on keskeinen kanava tiedon ja kokemusten jakamiselle ja jalostamiselle”, totesi valtiosihteeri Pia Pohja.

Innokylän toteuttavat yhteistyössä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Innomarkkinat on hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisen vuosittainen kohtaamispaikka asiantuntijoille, ammattilaisille ja päättäjille kunnissa, järjestöissä, yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Tapahtuma järjestettiin 19.11. Messukeskuksessa Helsingissä.

Lisätietoja:
Pirjo Kairakari, toiminnanjohtaja, Lapin ensi- ja turvakoti ry, puh.040 550 8381, pirjo.kairakari@lapinensijaturvakoti.fi
Tuula Jäppinen, Innokylän päällikkö, puh. 050 520 0385, tuula.jappinen@kuntaliitto.fi
Visioverkko-malli
Innopalkinnon ehdokkaat 2013

Avainsanat:

Lainaukset

Pitkät välimatkat vaikeuttavat mahdollisuutta hyödyntää palveluita, mikä voi lisätä palveluista syrjäytymisen riskiä.
Toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari, Lapin ensi- ja turvakoti ry