ALUSTAVIEN TIETOJEN MUKAAN ANTI ON TÄYTEEN MERKITTY. YHTIÖ SAA NOIN 20 M€ UUSMERKINNÄSSÄ.

Alustavien tietojen mukaan Yhtiön äsken toteuttamassa osakeannissa merkittiin merkintäyksiköistä 100 %. Osakeannissa yhtiö sai noin 20 miljoonaa euroa ennen antiin liittyviä kuluja.

Uusmerkinnälle oli 70% takaus merkintäsitoumusten ja takaajien antamien takuiden kautta. 100 % merkintä tarkoittaa, että takausta ei tarvitse hyödyntää.

"Tämä uusi pääoma antaa meille mahdollisuuden jatkaa tutkimuksia ja kehitystyötä Sotkamon Hopeakaivos hankkeen osalta kohti tavoitettamme aloittaa kaivoksen rakentaminen vuoden 2017 aikana", kommentoi toimitusjohtaja Timo Lindborg .

 

Tukholma, 1. heinäkuuta 2016.

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä, lyijyä, kuparia ja kultaa siältäviä malminetsintäkohteita Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507