ARTO SUOKAS ON NIMITETTY HOPEAKAIVOKSEN JOHTAJAKSI

Arto Suokas aloittaa Sotkamo Silverin palveluksessa heinäkuussa 2017.

Artolla on vahvaa osaamista ja pitkä kokemus avolouhosten sekä maanalaisten kaivosten tuotannosta sekä kaivostoiminnan kehittämisestä, projektien hallinnasta ja kaivosten rakentamisesta läheisessä yhteistyössä Sotkamo Silverin johdon kanssa.

Arto Suokas ottaa Kaivoksen johtajana vastuun Hopeakaivoksen organisaation kehittämisestä ja kaivoksen rakentamisesta tuotantovaiheeseen. Hän toimii läheisessä yhteistyössä Sotkamo Silverin johdon kanssa. Hän on toiminut menestyksekkäästi yli 30 vuoden ajan perusmetallikaivoksissa useissa maissa. Aikaisempiin tehtäviin on kuulunut kaivosten suunnittelu, rakentaminen ja tuotannon johtaminen avo- ja maanalaisissa kaivoshankkeissa. Hänellä on myös mittava kokemus kaivosten turvallisuusasioiden kehittämisestä.

Arto on ollut projektijohtajana ja projektiryhmän jäsenenä useissa kaivoshankkeissa, mukaan lukien Talvivaaran nikkelikaivoksen avolouhoksen kehittäminen ja tuotannon aloittaminen. Merkittävimpinä hankkeina ulkomailla voidaan mainita Anglo American'in Lisheen-kaivoksen maanalaisen kaivoksen käynnistäminen ja Australiassa Digger Rocks-nikkelikaivoksen toiminnan siirtäminen avolouhoksesta maanalaiseen tuotantoon.

Arto Suokas on tällä hetkellä Bolidenin Kevitsan kaivoksen käyttöpäällikkönä. Kaivoksen kokonaisvuosilouhinta on noin 38 miljoonaa tonnia, josta malmia noin kahdeksan miljoonaa tonnia.

Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto kaivostekniikasta, Aalto yliopisto (Insinööritieteiden korkeakoulu) vuonna 1986 ja MBA (Teknologian johtaminen) La Trobe University, Melbourne, Australia vuonna 2005.

Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä Suomessa, Norjassa, Irlannissa, Kanadassa ja Australiassa. Arto on Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) sekä Vuorimiesyhdistys ry:n jäsen.

Toivotamme Arto Suokkaan tervetulleeksi yhtiöön. Hänen mittava kokemuksensa kaivosten rakentamisesta, käynnistämisestä ja tuotannon johtamisesta vahvistaa yhtiön johtoryhmää merkittävästi ”, sanoo Timo Lindborg, Konserninjohtaja

Tukholma, 20. kesäkuuta 2017
Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

Yhteyshenkilö:
Sotkamo Silver AB: n CEO Timo Lindborg, puh. 040 508 3507

Nämä tiedot ovat tietoja, jotka Sotkamo Silver AB on julkistettava EU: n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä julkaistavaksi klo 08.45 Keksi-Euroopan kesäaikaan (CEST) 20. kesäkuuta 2017.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen 


Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. 

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla. 

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. 

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. 

Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880.
Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93. 

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit