HOPEAKAIVOKSEN MALMIVARAT LISÄÄNTYVÄT 33%

Sotkamo Silverin Hopeakaivoksen louhintasuunnitelma ja malmivara-arvio on päivitetty.

Malmivarat hopeapitoisuudella 102 g/t ovat yhteensä 3 336 000 tonnia, päivitys on tehty JORC-koodin (2012) mukaisesti.

Verrattuna edelliseen malmivara-arvioon näiden todettujen ja todennäköisten malmivarojen hopeamäärä on kasvanut 33 % prosenttia 10 940 026 unssiin (Oz; troy ounce). Malmitonneina ilmaistuna lisäys on 12 % ja malmin hopeapitoisuus on kasvanut 18 %.

Tuotantosuunnitelmassa malmin hopeapitoisuus neljän ensimmäisen vuoden aikana on 120-130 g/t ja kultapitoisuus 0,4 g/t. Tuotantokapasiteetti kasvatetaan 350 000 tonnista 450 000 tonniin/ vuosi kolmannen tuotantovuoden aikana. Uuden louhintasuunnitelman mukaiset malmivarat riittävät 8-9 vuoden tuotantoon.

Näiden malmivarojen lisäksi on aiemmin julkaistussa mineraalivarannossa 1,33 miljoonaa tonnia mahdollisia mineraalivarantoja pitoisuudella 75 g/t hopeaa, josta noin 0,5 miljoonaa tonnia pitoisuudella yli 100 g/t. Tämä hopearikas osa on nykyisten malmien jatkeena ja huomattava osa niistä voidaan kustannustehokkaasti kohtuullisella lisäkairauksella muuttaa malmivaroiksi.

Taulukko. Hopeakaivoksen malmivarat, maaliskuu 2014

Malmivarojen arviointi on tehty australialisen JORC-koodin (2012) mukaan. Laskelmat on tehty käyttäen ”cut-off” tulorajaa 35 €/tonni malmia maanalaisessa louhinnassa ja 25 €/tonni  avolouhosmalmille. Malmin kaivossaannin on arvioitu olevan 90 % ja sivukivilaimennuksen 15 % maanalaisessa louhinnassa ja 10 % avolouhinnassa. Laimentavan sivukiven pitoisuudeksi on määritetty 31,3 g/t Ag.

Kaivosinsinööri Jouni Kankkunen MSc (Mining), MAusIMM on tehnyt louhintasuunnitelman ja malmiarviolaskelmat. Outotec Oyj on Sotkamo Silver Oy:n toimeksiannosta tehnyt louhintasuunnitelman ja malmiarvion sekä päivitetyn Toteutettavuustarkastelun (Bankable Feasibility Study)  kaivosteknisen osan tarkastelun. Tarkastelun suoritti Pekka Lovén, MSc (Mining), MAusIMM (CP) Outotec Oyj:stä. Hän on “Pätevä Henkilö”  (Competent Person) Joint Ore Reserves Committee (JORC, 2012). Päivitetyt malmivarat pohjautuvat päivitetyn Bankable Feasibility Studyn aineistoon ja Sotkamo Silveriltä saatuun informaatioon.

Sotkamo Silver on tilannut aiemmin valmistuneen Bankable Feasibility Studyn päivityksen suomalaiselta CTS Engtec Oy:ltä. Päiviteyn BFS:n laskelmat perustuvat uusiin malmivaroihin, nykyhetken kustannustasoon, uuteen louhintasuunnitelmaan ja laitetoimittajien sekä rakennus- ja louhintaurakoitsijoiden tarjouksiin. Raportti julkaistaan maaliskuussa 2014.

”Olen erittäin tyytyväinen malmivarojen lisääntymiseen, malmin hopeapitoisuuden kasvuun ja uuteen louhintasuunnitelmaamme. Seuraava tavoite on kasvattaa edelleen hopearikkaita malmivaroja ja parantaa siten ja myös kustannuksia vähentämällä kaivoshankkeen  kannattavuutta. Päätavoite vuodelle 2014 on ilmoittaa hankeen rahoitussuunnitelmasta ja kaivoksen rakentamisen aloittamisesta vuoden 2014 aikana. Nyt saavutetut tulokset todistavat että suunniteltu uusanti ja suunnitellut jatkotyöt ovat hyvin perusteltuja. Olen vakuuttunut, että nämä toimenpiteet ja jatkuva toiminnan parantaminen ovat avain menestykseemme ja Sotkamo Silverin taloudellisesti elinvoimaiseen tulevaisuuteen” sanoo konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Tukholma, 11. maaliskuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, CEO

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

Tilaa

Multimedia

Multimedia