HOPEAKAIVOKSEN TOTEUTETTAVUUSTARKASTELUN (FEASIBILITY STUDY) PÄIVITYS

  • 35 % IRR, 30 M€ NPV (@ 8 %) (hopean hinnalla 21,5 $/Oz)
  • Toiminnanaikainen CAPEX 32 M€, sisältäen tuotantokapasiteetin lisäyksen
  • Kaivos: malmivarat 3,3 Mtonnia
  • Takaisinmaksuaika: alle 3 v tuotannon aloituksesta
  • Toiminta-aika tutkimuksen mukaan:  8-10 vuotta
  • EBITDA-marginaali 46 % (ensimmäiset 4 vuotta)

Sotkamo Silver (NGM: SOSI) on saanut valmiiksi yhtiön Sotkamon Hopeakaivosprojektin Toteutettavuustarkastelun (Bankable Feasibility Study) päivityksen. Tarkastelu osoittaa hyväksyttävää kannattavuutta jopa nykytason alittavilla hopean hinnoilla. Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2015 loppupuolella tai alkuvuodesta 2016. Laskelmat perustuvat saatuun uuteen tietoon malmivaroista ja tämänhetkisistä kustannuksista sekä uuteen louhintasuunnitelmaan ja viimeisimpiin tarjouksiin tavarantoimittajilta ja rakennus- ja aliurakointiyhtiöiltä.

Tehdyn kassavirtaennusteen mukaan, joka perustuu keskimääräiseen hopean hintaan 21,5 $/Oz vuosina 2016-2025, arvioidaan kaivosprojektin IRR:n olevan 35 % ja NPV:n olevan 30 miljoonaa € (@ 8%). Takaisinmaksuaika tuotannon alusta laskien arvioidaan olevan alle 3 vuotta.

Malmivarat ovat yhteensä 3,36 miljoonaa tonnia keskimääräisellä hopeapitoisuudella 102 g/ton. Malmin hopeapitoisuus neljän ensimmäisen suunnitellun tuotantovuoden aikana on 120-130 g/ton, ja kultapitoisuus on noin 0,4 g/ton. Kolmantena tuotantovuonna vuotuista louhitun malmin määrää lisätään 350 000 tonnista 450.000 tonniin ympäristöluvan päivityksen yhteydessä.

Käytettäessä hopean hintaa 28 $/oz, arvioitu kaivosprojektin IRR on 61% ja NPV on 59 miljoonaa € (@ 8%). Hopean hinnalla 15,2 $/oz arvioitu kaivosprojektin IRR on 8% ja NPV on 0,2 miljoona € (@ 8%).

Tarkastelun päivityksen on laatinut, koonnut, arvioinut ja hyväksynyt riippumaton konsulttiyhtiö CTS Engtec Oy.

Jouni Kankkunen MSc (Mining), MAusIMM on laatinut louhintasuunnitelman ja malmivara-arvion. Outotec (Suomi) Oyj on Sotkamo Silver Oy:n toimeksiannosta tehnyt tarkastuksen Hopeakaivoksen louhintasuunnitelman tekniselle osalle ja toteutettavuustarkastelun malmivara-arviolle. Tarkastuksen on suorittanut Pekka Loven, MSc (Mining), MAusIMM (CP), Outotec (Suomi) Oyj:stä. Hän on Joint Ore Reserves Committeen (JORC, 2004) määritelmän mukainen pätevyyden omaava henkilö (Competent Person). Päivitetty mineraalivaranto (malmi) perustuu valmistuneeseen Toteutettavuustarkasteluun (Bankable Feasibility Study) ja Sotkamo Silveriltä saatuihin tietoihin.

 

MALMIVARAT

Malmivarat arvioitiin kullekin louhokselle kaivossuunnitelman yhteydessä ja yhdessä sovellettujen taloudellisten tekijöiden kanssa viittaavat kannattavaan tuotantoon. Yhteenveto malmivaroista on raportoitu alla olevassa taulukossa.

(For table, see attached file)

Mineraalivarat (malmi) luokissa Todetut ja Todennäköiset ovat yhteensä 3 336 000 tonnia hopeaa pitoisuudella 102 g/ton Ag. Laskelma on tehty Australian JORC-koodin (2012) mukaan.

Verrattuna edelliseen mineraalivarantoarvioon hopean kokonaismäärä todetuissa ja todennäköisissä malmivaroissa on kasvanut 33 prosenttia 10 940 026 hopeaunssiin (troy ounce), mikä tarkoittaa 12% lisäystä malmitonneina ja 18% lisäystä hopeapitoisuudessa. Malmin hopeapitoisuus neljän ensimmäisen vuoden tuotannon aikana on välillä 120-130 g/ton ja kultapitoisuus on noin 0,4 g/ton. Kolmantena tuotantovuonna vuotuista kapasiteettia lisätään 450 000 malmitonniin ympäristöluvan päivityksen yhteydessä.

 

Kuva alla: Malmivarat ja suunnitellut louhokset

 

Yhteenveto taloudellisista laskelmista (konsensus-hinnoittelu) on esitetty seuraavassa taulukossa:

 

Silver Mine Economic Summary 24.03.2014

Parameter

Units

Value

Ore Mined LOM

kt

3 350

Zinc Recovered

t

21 800

Lead Recovered

t

9 400

Gold Recovered

oz

28 250

Silver Recovered

1 000 oz

9 500

Total Tax LOM (base case)

€M

9

Total Operating Costs LOM

€M

123

Total Capital Expenditure LOM

€M

32

Silver Price Forecast 15 $/Oz

Total Revenue (NSR) LOM

€M

156

Operating Free Cash Flow LOM

€M

32

EBITDA first 4 years average/y

€M

7

EBITDA first 4 years average

%

31

NPV 8% (before tax)

€M

0.2

IRR (before tax)

%

8

Payback Period

Years

-

Silver Price Forecast  21,5 $/Oz

Total Revenue (NSR) LOM

€M

198

Operating Free Cash Flow LOM

€M

75

EBITDA first 4 years average/y

€M

14

EBITDA first 4 years average

%

46

NPV 8% (before tax)

€M

30

IRR (before tax)

%

35

Payback Period

Years

2

Silver Price Forecast 28 $/Oz

Total Revenue (NSR) LOM

€M

241

Operating Free Cash Flow LOM

€M

117

EBITDA first 4 years average/y

€M

17

EBITDA first 4 years average

%

53

NPV 8% (before tax)

€M

59

IRR (before tax)

%

61

Payback Period

Years

1.5

 

Laskelmissa on käytetty ”cut-off” -tuloa 35 €/malmitonni maanalaisessa louhinnassa ja 25 €/malmitonni avolouhinnassa. Malmivarannon kaivossaanti on 90 %, ja sivukivilaimennus maanalaisessa louhinnassa on 15 % ja avolouhinnassa 10 %. Laimentavan sivukiven hopeapitoisuuden on arvioitu olevan 31,3 ppm Ag.

"Tämä Toteutettavuustarkastelun päivitys, yhdessä kasvaneiden malmivarojen ja malmin hopeapitoisuuden lisääntymisen sekä uuden louhintasuunnitelman kanssa, lisää hankkeen toteutettavuutta myös matalan hopean hinnan vallitessa. Raportti osoittaa myös, että on suhteellisen helppo lisätä korkeapitoisia malmivaroja mahdollisiksi luokitelluista mineraalivarannoista. Tätä taustaa vasten näen lähitulevaisuuden positiivisena ja olen varma, että voimme toteuttaa laaditut suunnitelmat", sanoo Timo Lindborg, konsernijohtaja.

 

Stockholm 25 maaliskuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

Tilaa

Multimedia

Multimedia