HOPEAKAIVOSPROJEKTIN MALMITUTKIMUSKOHTEEN KOKO KASVAA AINA 2 000 METRIN SYVYYTEEN ASTI

Malmitutkimuskohteen koko ylittää 20 Mt pitoisuudella 60 g/t Ag, cut-off-arvolla 30 g/t Ag.

Sotkamo Silver on teettänyt uuden geofysikaalisen tutkimuksen Taivaljärven Hopeakaivoksen mineraaliesiintymässä. Esiintymän jatkeena olevan sähköäjohtavan vyöhykkeen voidaan määritellä olevan malmitutkimuskohde (’Exploration Target’ JORC 2012:n mukaan), koska se muodostaa selkeän jatkumon hopeaesiintymälle muotonsa ja sijaintinsa perusteella sekä yhtäpitävästi tunnettujen geologisten rakenteiden kanssa. Tämän lisäksi vyöhykkeeseen on kairattu kuusi kairausreikää, joista on saatu Hopeakaivoksen tyyppistä malmia sisältäviä leikkauksia.

Löytääkseen Hopeakaivosesiintymälle mahdollisia syväjatkeita, Sotkamo Silver tilasi vuosina 2011-2012 GTK:lta sähkömagneettisen Sampo-tutkimuksen (Gefinex 400S). Tutkimuksen suoritti geofyysikko Matti Niskanen, joka myös teki ensimmäiset 3D- mallinnukset johtavien vyöhykkeiden visualisoimiseksi. Sekä Niskasen alkuperäiset mallit, että täydentävät työt osoittavat, että esiintymä jatkuu 1 400 metriä syvemmälle ja saattaa kaartaa ylöspäin ja länteen. Mallinnus ulottuu aina 2 000 metrin syvyyteen asti, mutta 1 400 metrin alapuolella oleva osa pitäisi katsoa spekulatiiviseksi ja teoreettiseksi.

Malmitutkimuskohde (’Exploration Target’) on lausunto tai arvio tietyn mineraaliesiintymän tutkimuspotentiaalista annetussa geologisessa ympäristössä. Lausunto antaa arvion tonneista ja pitoisuuksista sellaiselle mineraaliesiintymälle, josta ei ole vielä tehty riittävän laajoja tutkimuksia, jotta se olisi voitu määritellä varsinaiseksi mineraalivarannoksi.

”Tutkimuksen tulos osoittaa selvästi ne suuret mahdollisuudet, jotka Hopeakaivoksen mineraaliesiintymällä on syvyyden ja kulun suhteen. Tämä lisää mineraaliesiintymän potentiaalia ja odotuksiamme esiintymän laadusta. Olen varma, että Hopeakaivoksella tulee olemaan edessä paljon pidempi toiminta-aikakuin miltä varsinaisten tiedossa olevien varojen perusteella tällä hetkellä näyttää.” kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

Tarkempia tietoja löytyy verkkosivuillamme: www.silver.fi.

Riippumaton konsultti, geologian tohtori Jyrki Parkkinen on ollut mukana valmistelemassa tätä lehdistötiedotetta. Hänellä on ’Qualified Person’ –status European Federation of Geologists  (EFG) –luokituksen mukaan ja hän on pätevä antamaan lausuntoja JORCin ja NI 43-101:n sääntöjen mukaan.

Tri Parkkinen on Yhtiöstä riippumaton henkilö ja hän ei omista Sotkamo Silverin osakkeita.

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Stockholm, 28 elokuuta, 2013.

Sotkamo Silver AB Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Kuva 1 alla: Hopeakaivoksen mineraaliesiintymän kaivossuunnitelma ja malleja malmitutkimuskohteesta. Mallinnus ulottuu aina 2 000 metrin syvyyteen asti, mutta 1 400 metrin alapuolella oleva osa pitäisi katsoa spekulatiiviseksi ja teoreettiseksi.

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Taivaljärven hopeakaivos.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 ja merkintäoptioille SE0004635290.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

Tilaa

Multimedia

Multimedia