KORJAUS SUOMENKIELISEEN 17.2.2015 JULKAISTUUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTEEN 2014 YHTEENVETOON

KORJATTU TEKSTI:

 • Oma pääoma 31. joulukuuta 2014 oli 136 551 KSEK (107 732), mikä vastaa 6,62 SEK (7,61) osakkeelta
 • Sotkamo Silver ja ABB ovat jatkaneet aikaisempaa sopimustaan teknologianmyynnistä hopeakaivokseen ja rahoittamisesta vuoden 2015 loppuun.

ALLA KORJATTU TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014, YHTEENVETO

 

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, lokakuu-joulukuu 2014)

 • Kauden nettotulos oli – 360 KSEK (-315) ja osakekohtainen tulos  oli -0,02 SEK (-0,02).
 • Muut tuotot olivat 449 KSEK (625).
 • Investoinnit kaudella lokakuu-joulukuu 2014 olivat 3 055 KSEK (6 181).

 

TILIKAUSI 2014, (12 kk yhteenveto)

 • Kauden tulos oli -5 407 KSEK (-5 991) ja osakekohtainen tulos oli -0,28 SEK (-0,42).
 • Muut tuotot olivat 1 046 KSEK (1 457).
 • Likvidit varat 31. joulukuuta 2014 olivat 21 339  KSEK (11 095).
 • Investoinnit vuonna 2014 olivat 10 101 KSEK (26 713).
 • Oma pääoma 31. joulukuuta 2014 oli 136 551 KSEK (107 732), mikä vastaa 6,62 SEK (7,61) osakkeelta.
 • Huolimatta intensiivisestä panostuksesta, yhtiö ei onnistunut aikaansaamaan kokonaisrahoitusta kaivosinvestointia varten vuonna 2014. Yhtiö tutkii eri mahdollisuuksia rahoittaa Hopeakaivoksen rakentaminen vuoden 2015 aikana. Uusi korkeampi dollariin ja hopean hintojen taso on myönteistä hankkeen kannalta.
 • Lupaavia tuloksia Hopeavuoren kultaesiintymän tutkimuksissa
 • Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot lisääntyivät merkittävästi.
 • Hopeakaivoksen malmivarat lisääntyvät 33% hopean määrän suhteen.
 • Sotkamo Silverille myönnettiin uudenmuotoinen kaivosturvallisuuslupa.
 • Hopeakaivoksen toteutettavuustarkastelun (feasibility study) päivitys julkaistiin.
 • Sotkamo Silver julkaisi osakkeenomistajille suunnatun uusmerkintäannin.
 • Sotkamo Silver ja ABB ovat jatkaneet aikaisempaa sopimustaan teknologianmyynnistä hopeakaivokseen ja rahoittamisesta vuoden 2015 loppuun.
 • Sotkamo Silver sai rakennusluvan hopeakaivosalueen rakennuksille.
 • Hopeakaivoksen ympäristölupa sai lainvoiman.
 • Sotkamo Silver on ostanut 427 hehtaarin maa-alueen hopeakaivosta varten.

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Korkeita hopea- ja kultapitoisuuksia Hopeakaivoksen syväjatkeen kairauksessa.

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2013 tuloslaskelman taseen lukuja.

 

Sijoittajakalenteri:

 • Osavuosikatsaus, Q4 – 16. helmikuuta 2015.
 • Vuosikertomus julkaistaan maaliskuussa 2015.
 • Yhtiökokous 2015 – 23. maaliskuuta, 2015
 • Osavuosikatsaus Q1 2015 - 24. huhtikuuta  2015.
 • Osavuosikatsaus  Q2 - 12. elokuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus Q3 - 13. marraskuuta 2015.
 • Osavuosikatsaus Q4 - 12. helmikuuta 2016.
 • Yhtiökokous 2016 – 17. maaliskuuta  2016.

 

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 20 643 198 ja osakepääoma on 141 596 341,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 6,86 SEK.

Täydellisen tilinpäätöstiedotteen ruotsiksi voi ladata osoitteesta: http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

 

dellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Stockholm, 17 helmikuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507